JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
 Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise
tisdag 25 juni 2019 VECKA 26

Volvo säkrar elbilarna

Är det farligare att krocka med en batteridriven bil än med en vanlig bil? För att lugna potentiella köpare har Volvo dragit igång en studie som belyser frågan.
– Inte oväntat är många av frågetecknen i samband med eldrift kopplade till vad som kan hända vid en olycka. Men eftersom mindre än en procent av våra bilar kommer att vara inblandade i en krock under sina år på vägarna måste vi ha en helhetssyn som täcker in alla aspekter av den dagliga driften, säger Volvo Personvargars säkerhetsexpert Thomas Broberg i ett pressmeddelande.

Företaget genomför nu en analys av de säkerhetsscenarion som är aktuella för elbilar. Testerna sker i flera olika steg. Först på komponentnivå, sedan i hela system och till sist säkerhetstestas hela den kompletta bilen. Både virtuellt, i datorer, och i Volvos krockcenter.

– Vi har gjort tester vi på komponentnivå för att se hur batteriet påverkas av en mycket kraftig inbromsning och följande kollision. Vi har även genomfört avancerade krocktester med kompletta eldrivna bilar. Batterierna i elbilen är placerade i mitten av fordonet för att hålla dem på avstånd från deformationszonerna.

Samtliga av Volvos existerande säkerhetslösningar kommer också att finnas tillgängliga i företagets elbilar. Men eldriften adderar också nya tänkbara säkerhetsscenarier till helhetsbilden som måste hanteras.

I det säkerhetsarbete som nu pågår inom elektrifieringsområdet har företagets säkerhetsexperter analyserat de fem faserna i olycksförloppet och utvecklat unika lösningar för batteriet och för att skydda de åkande där sådana behöver tillföras.

1. Normal körning: Ett omfattande övervakningssystem håller reda på att varje cell har rätt spänningsnivå och säkerställer genom kylning att cellens arbetstemperatur är optimal, något som har betydelse både för säkerheten och för kapaciteten. Skulle det ske en avvikelse, stängs batteriet ner automatiskt i preventivt syfte.

2. Konflikt: Batteriets vikt skapar nya förutsättningar för fordonsdynamiken och förändrar bilens agerande vid exempelvis snabba undanmanövrar. Volvos befintliga teknik och bromssystem klarar av att hantera den ökade massan, och Volvos stabiliseringssystem DSTC (Dynamic Stability and Traction Control) hjälper föraren att parera situationen.

3. Undvikande:
Om en kollision är nära förestående och föraren har svårt att klara situationen, kan fordonet genom att aktivera automatiska säkerhetssystem som Collision Warning with Full Auto Brake och City Safety undvika eller mildra effekterna av en kollision. Dessa system kan bli tillgängliga i eldrivna Volvobilar.

4. Kollision
: För att mildra effekterna av en kollision sitter batteriet väl skyddat i bakre delen av bilen mellan hjulhusen, åtskilt från bilens deformationszoner. Batteriet har också en robust inkapsling.

Dessutom är balkar och andra delar av konstruktionen runt batteriet förstärkta för att hjälpa till att förhindra att batteriet påverkas vid en kollision.

I de fall batteriet trots allt skadas och ett gasläckage sker, finns speciella evakueringskanaler som leder ut gasen under bilen utan kontakt med de åkande. Skulle kraftig värme utvecklas skyddas de åkande av batteriets inkapsling.

När en kollision sker skickar krocksensorer kopplade till batteriet information om detta till bilen som omedelbart automatiskt stänger av strömmen för att undvika en möjlig kortslutning.

5. Efter kollision:
Batteriet har dessutom en automatsäkring som fungerar som en jordfelsbrytare. Funktionen stänger ner batteriet om strömmen skulle gå åt fel håll till följd av exempelvis att kablar kläms ihop i samband med en kollision.

Volvo har även ett nära samarbete med räddningstjänsterna, som har detaljerade instruktioner om hur de säkrast ska hantera olika Volvobilar vid ett olyckstillbud.
MER LÄSNING:
 
Branschens egen tidning
För dig i branschen kostar det inget att prenumerera på vårt snygga pappers­magasin.

Klicka här!
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)