JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
 Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise
fredag 18 oktober 2019 VECKA 42

Hatt grillas om fossilfria fordon

På fredag möter Volvo, Scania och Preem energiminister Anna-Karin Hatt och Trafikverket för att diskutera professor Thomas B Johanssons utredning om att göra svensk vägtrafik fossilfri till 2030. Plats: Chalmers Lindholmen i Göteborg.
Strax före jul presenterade Thomas B Johansson sin utredning ”Fossilfrihet på väg”. Uppdraget var att ta fram förslag som leder till att Sveriges transporter blir oberoende av fossilenergi vid 2030 och klimatneutrala till 2050.

Till huvudsekreterare utsågs miljöexperten Per Kågesson, men slitningarna i utredningen blev så stora att Kågesson hoppade av efter halva vägen.

Den först utmaningen var att definiera vad begreppet ”fossiloberoende fordonsflotta” innebär. Man landade i slutsatsen att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 2010 till 2030 för att svara mot målsättningen.

Men hur ska det åstadkommas? Och är det realistiskt? Det är det som debatten på fredag handlar om. Kommer fordon med höga utsläpp att straffas med avgifter? Räcker miljöbilsbonusen för att stimulera försäljningen av elbilar i Sverige?

Bland debattdeltagarna finns – förutom Thomas B Johansson och Anna-Karing Hatt – miljöpartiets Karin Svensson Smith, Rolf Willkrans från AB Volvo, Axel Edh från Volvo Cars, Jonas Strömberg från Scania AB, Mikael Östlund från Nevs, Sören Eriksson från Preem, Joachim Glassell från Näringslivets Transportråd och Lars Nilsson från Trafikverket.

På plats finns också de Chalmersforskare som medverkat i utredningen – Anna Dubois, Tomas Kåberger, Christian Azar och Maria Grahn.

Utredningens förslag i korthet:

En höjning av energiskatten på dieselbränsle till samma nivå som bensin.

Att höginblandad eller ren HVO (hydrerade vegetabiliska oljor) omfattas av samma avdragsrätt som andra biodrivmedel.

Ett avgiftssystem för lätta fordon enligt så kallad bonus-malus-princip, där fordon med höga utsläpp ges ökade kostnader och fordon med lägre utsläpp ges lägre kostnader eller premier.

En miljölastbilspremie för tunga fordon liknande det som tidigare har funnits för personbilar.

En stegvis höjning av den så kallade kvotplikten, andelen biodrivmedel i totalmixen, fram till 2020, för att påskynda införandet av biodrivmedel.
MER LÄSNING:
 
Branschens egen tidning
För dig i branschen kostar det inget att prenumerera på vårt snygga pappers­magasin.

Klicka här!
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)