Skriv ut
Staffan Skogby:
Nya metoder sänker certifierings­tiden för säkerhetskritiska system

Den snabba teknikutvecklingen i vårt samhälle med autonoma fordon och smarta städer bygger på komplexa system, ofta benämnda Cyber Physical Systems, CPS. 

Inom området för säkerhetskritiska system som omfattar alla områden där människor och stora värden kan utsättas för risker finns metodologi för att säkerställa att systemen håller en tillräcklig säkerhetsnivå. Det ställer krav inte bara på programvara och hårdvara utan hela utvecklingsprocessen. Det återspeglar sig både i övergripande standards som IEC61508 och inom specifika standards för fordonsindustrin, tillverkningsindustrin, flygindustrin, rymdindustrin etc. Det avviker väsentligen från hur programvara från IT-system och webtjänster utvecklas idag. 

Dessa standards ställer många och långtgående krav på utvecklingsmetoder och dokumentation som säkerställer den önskade nivån av säkerhet. Det betyder att programutvecklingen kräver en omfattande dokumentation på alla nivåer av design och test. Dessa krav leder fram till mycket höga kostnader och långa löptider för projekt. Till exempel tog certifieringen av flygplanet Boeing Dreamliner 787 över 200 000 arbetstimmar. Siffran avser enbart den amerikanska luftfartsmyndighetens tidsgång för att inspektera dokumentationsmaterialet och konstruktionen. 

För att möjliggöra mer effektiva processer och återanvändning av komponentbaserade arkitekturer kommer verktyg och metoder bli avgörande för att dra nytta av dessa kraftfulla hårdvaruplattformar som byggs in i fordon och smarta städer. 

Det pågår ett antal projekt i Europa för att sammanföra dessa metoder och verktyg till utvecklingsplattformar och livscykelhantering av dessa. Ett av de ledande projekten som baseras på tidigare forskningsprojekt inom området för att effektivisera och industrialisera utvecklingen av säkerhetskritiska system är projektet det långa namnet är AMASS (länk).

Staffan Skogby
SER styrelse

Kategori: KRÖNIKA