Skriv ut
Alla 3G-nät i Sverige ska byggas ut med UMTS i hela landet. Annars vankas dryga böter. Att använda den billigare tekniken CDMA 450 i glesbygd duger inte. Det har PTS bestämt idag.
De svenska 3G-näten skulle enligt plan täcka snudd på hela Sveriges befolkning, eller
8 860 000 personer, senast 31 december 2003. Det lovade såväl Hi3G som Vodafone och konsortiet Telia/Tele2, de tre svenska 3G-licenstagarna. Så blev det dock som bekant inte, utan flera operatörer har dragit ut på utbyggnaden.

Hi3G och Vodafone har begärt hos PTS att få använda CDMA450, även kallad "3G light"  i stället för UMTS/WCDMA. Det skulle bli nästan lika bra men betydligt billigare, hävdade de båda. Idag sade dock PTS nej till denna begäran med motiveringen att kunderna i glesbygd då skulle behöva två telefoner, eftersom idet inte finns några telefoner som klarar både CDMA450 och UMTS. Inte heller skulle videosamtal fungera.

Dock ger PTS operatörerna viss lättnad i glesbygden då signalstyrkan tillåts bli något lägre. Det gör enligt PTS att operatörerna kan ha 25 procent färre basstationer i de delar av näten som ännu inte är utbyggda.

De operatörer som inte bygger ut näten enligt plan kommer att bötfällas under våren 2006. PTS förbereder vitesförelägganden, som dock inte blir klara förrän konsekvenserna av ändringarna i singalstyrka skrivits in i de nya tillståndsvillkoren.