Skriv ut
Den som samarbetar med högskolan och industriforskningsinstituten kan komma att få tillbaka en del av de satsade pengarna i form av sänkt skatt. Det vill vänsterpartiet som fått med en ram på 200 miljoner kronor för ändamålet i höstens budgetöverenskommelse.
Britt-Marie Danestig (v) som varit med och drivit frågan vill dock att reduktionen ska utgå till företag som ingår trepartssamarbeten med högskolor och industriforskningsinstitut, skriver Iris, som är ett nyhetsbrev från industriforskningsinstituten.

Det statliga verket Vinnova ska kvalitetspröva projekten.

– Tanken med skattereduktionen är att få företag att våga satsa på ett FoU-samarbete med forskare. Små och medelstora företag som har behov men ingen tradition ska stimuleras att utveckla sina produktion med hjälp av forskare, säger Britt-Marie Danestig till Iris nyhetsbrev.

Pengarna ska finnas tillgängliga från år 2007 och framåt och ska komma små och medelstora företag till godo. Utformningen av skattereduktionen är dock inte klar.