Skriv ut
Post- och telestyrelsen ska utreda hur nödnumret 112 ska kunna användas inom IP-telefoni. Det har regeringen beslutat.
Infrastrukturminister Ulrica Messing har gett Post- och Telestyrelsen i uppdrag att utreda hur 112-tjänster ska kunna nås via IP-telefoni. Uppdraget ingår i IT-propositionen, men har nu specificerats mer noga.

- Utvecklingen inom IP-telefoni kan främja ökad konkurrens, större valfrihet och lägre priser. Men det kan finnas begränsningar, till exempel 112-tjänsterna. Det är viktigt att följa denna utveckling så vi kan ta till vara konsumenternas intressen, säger Messing i ett pressmeddelande.

PTS ska redovisa sitt uppdrag senast 31 mars nästa år.