Skriv ut
Vibrationsinducerad korrosion i tennkontakter är en av de största orsakerna till att elektronik i bilar inte fungerar som tänkt. Forskaren Tag Hammam i Uppsala har visat hur detta problem kan lösas.
Mellan 30 och 60 procent av alla elektronikfel i bilar härrör från kontaktdonen. VIlket inte är så konstigt med tanke på att en bil idag innehåller mellan 2000 och 3000 kontaktdon, som alla förväntas fungera felfritt i 20 år.

Forskaren Tag Hammam disputerar på fredag 10 mars på en avhandling om tennbelagda kontakter, den vanligaste kontaktdonstypen i bilar. Enligt hans forskning är vibrationsinducerad korrosion, så kallad fretting, den största felkällan. Fretting uppkommer allt oftare, eftersom tennbeläggningarna görs allt tunnare. Det beror i sin tur på att kontakterna görs för att uppnå så låg instickskraft som möjligt.

Ett av de stora problemen, enligt Hammam, är bristen på adekvata testmetoder. Han föreslår därför att man analyserar bruset i spänningsfallet över kontakten. Om kontakten är så sliten att det finns risk för fretting uppstår också mikroglidning, vilket kan detekteras på detta sätt.

Han har också visat att nedbrytningen av tennet i kontaktdonet kan minskas genom att tillsätta små mängder av andra ämnen till tennet.