Skriv ut
Organisationen Nosoftwarepatents har tagit fram ett standardsvar på EU:s remiss om programpatent. Det kan du underteckna och skicka in – om du är mot patent på programvara.
Representerar du ett kommersiellt IT-företag och är emot patent på programvara? Men saknar resurser att bedriva lobbying?

Då har organisationen Nosoftwarepatents tagit fram ett färdigskrivet dokument åt dig. Du kan underteckna med ditt företags namn och skicka in det som ett öppet remissvar.

EU har nystartat processen med att ta fram en gemensam lagstiftning kring patent på programvara. Under hösten beräknas ett nytt förslag ha tagits fram.

Den 16 januari publicerade EU-kommissionen ett frågeformulär till företag och privatpersoner inom EU angående patentlagstiftning.

Enligt Nosoftwarepatents kampanjgeneral Florian Müller är det en alltför komplex uppgift för ett litet företag med en liten budget att ta sig igenom dokumentationen kring frågeformuläret.

Säger du nej till programvarupatent, har alltså Nosoftwarepatents nu gjort det jobbet åt dig.

Det tidigare arbetet med en EU-gemensam patentlagstiftning avbröts förra året eftersom EU-parlament och -kommission inte lyckades enas om ett gemensamt förslag.

Det som hände var att parlamentet i sista stund lät sig påverkas av lobbying från programpatentmotståndare. Bland dem finns organisationen Nosoftwarepatents som finansieras av bland andra svenska databasföretaget MySQL.

Läs mer:
Kategori: Nyheter