Skriv ut
Proximion har testat sina fibergitter för dispersionskompensering i Acreos bredbandstestbädd mellan Kista och Hudiksvall. Resultatet var lysande.
- Dispersionskompensering baserad på fibergitter medför väsentliga fördelar jämfört med kommersiellt etablerad teknik baserade på fibrer. Detta fältförsök visar att tiden nu är inne för ett teknikskifte, säger Jonas Mårtensson, Acreos projektledare för fältförsöket.

Testet utfördes i standardfibrer från Kista till Hudiksvall och tillbaka. På fiberlänken fanns redan ett kommersiellt transmissionssystem installerat som använder fibrer för dispersionskompensering. Proximions gitterbaserade moduler för dispersionskompensering installerades så att de ersatte större delen av den befintliga dispersionskompenseringen.

Eftersom Proximions moduler har lägre inkopplingsförluster än de fibrer de ersatte kunde länken drivas med färre optiska förstärkare och därigenom också sänka brusnivån i systemet.

- Lägre inkopplingsförluster ger även större flexibilitet vid val av var dispersionskompenseringen sätts in, något som i experimentet kunde användas till att minska inverkan av ickelinjära effekter, säger Jonas Mårtensson, Acreos projektledare för fältförsöket.

Dataöverföring vid både 10 Gbit/s och 40 Gbit/s länken demonstrerades framgångsrikt genom hela.

- Vi är mycket nöjda med att delta i Acreos bredbandstestbädd. Det ger oss tillfälle att generera nya data och att bredda vårt mätunderlag, säger Pär Johanson marknadsansvarig på Proximion.

Anna Wennberg