Skriv ut
Idag har varje trådlös teknik sitt eget programmeringsgränssnitt. Men tack vare EU-projektet Gollum och dess första resultat - gränssnittet Ulla - så kan snart allt från trådlösa sensorer till mobiltelefoner programmeras på samma sätt.
Parterna i EU-projektet Gollum (Generic Open LInk-Layer API for Unified Media Access) har nyligen presenterat den första implementationen av ett öppen operativsystemoberoende applikationsgränssnitt (API), avsett för den som vill programmera trådlösa enheter oavsett radiostandard. Gränssnittet kallas Ulla, vilket uttyds Unified Link Layer API, och hanterar så olika radiostandarder som wlan (802.11), Umts, GPRS, Bluetooth, Zigbee, UWB och Wimax.

Projektet Gollum har sysselsatt forskare i snart två år. På Cebit-mässan visades

Ulla upp för första gången, implementerat för programmering av trådlösa sensornät, mobiltelefoner och handdatorer.

Projektkoordinatorn, professor Petri Mähönen vid universitetet i Aachen, påpekar två distinkta fördelar med Ulla. För det första slipper användaren bry sig om tillgänglig bandbredd, eftersom gränssnittet anpassar sig automatiskt. För det andra kan operatörer och utrustningstillverkare använda sin egen länklageroberoende kod ovanpå Ulla i utvecklingsarbetet.

- Genom att undvika att skriva produktspecifik kod så kan nya tillämpningar och tjänster utvecklas snabbare och mer kostnadseffektivt, skriver han i ett pressmeddelande.

Förutom universitetet i Aachen deltar bland annat ST Microelectronics, Microsoft, Telefonica, Toshiba i projektet, som hittills fått 1,8 miljoner euro av EU-kommissionen.

Mer om Gollum finns på www.ist-gollum.org.