Skriv ut
Det EMC-direktiv som gäller idag infördes den 1 januari 1996.
I Sverige är det Elsäkerhetsverket som ansvar för marknadskontrollen och verket gör mellan gör 50 och 75 kontroller per år.
– Vi har inte råd att gå på måfå utan vi går på indikationer vi får. Det kan vara från myndigheter i andra länder eller från konkurrenter, säger Ingvar Enqvist.

Elsäkerhetsverket börjar med att titta på dokumentationen men låter även göra en del mätningar.
Av de produkter man tar in blir 35 till 40 procent underkända och får försäljningsförbud. Alla accepterar dock inte detta utan överklagar Elsäkerhetsverkets beslut.

– För det mesta hamnar fallen i länsrätten och hittills har vi inte förlorat ett enda fall. Det beror på att vi hellre friar än fäller när vi bedömer produkterna. Men när vi har rätt viker vi oss inte, säger Ingvar Enqvist.

När det gäller produkter vars funktioner baseras på strålning, som mobiltelefoner och basstationer liksom vissa industriella utrustningar, samarbetar Elsäkerhetsverket med Statens strålskyddsinstitut som har det övergripande ansvaret när det gäller strålning.

På Elsäkerhetsverkets hemsida finns en lista med 20 indragna produkter från det senaste året.
Det är bland annat persondatorer, batteriladdare, lysrörslampor och dvd-spelare.
Verket utreder också störningar från fasta installationer:

– Vi gör 25 till 30 utredningar per år. Det är sällan några större problem men det kan ta ganska lång tid innan relevanta åtgärder har vidtagits av den som stör, säger Ingvar Enqvist.