Skriv ut
Gruvorna i Afrika som förser världens batteritillverkare med metallen kobolt utnyttjar barnarbetare och förstör miljön. Men konsumentelektronikföretagen, däribland mobiltillverkarna, bryr sig inte. Det är allvarligt, menar organisationen Swedwatch, som uppmanar svenska kunder att reagera.
Metallen kobolt, som förekommer i laddningsbara batterier, hörlurar och hårddiskar, bryts i stor utsträckning i Zambia och Kongo-Kinshasa. Där uppskattas minst 50 000 barn under 18 år arbeta i gruvorna, ofta under miserabla förhållanden och med obefintlig hänsyn till miljön. Det berättar den Sida-stödda organisationen Swedwatch i en rapport, som också konstaterar att bland världens 20 största konsumentelektronikföretag har inget arbetat med problemet.

Som skäl till detta anser de tillfrågade elektroniktillverkarna, däribland Sony Ericsson, Nokia, Nintendo och Apple, att metallernas ursprung är för svåra att spåra. Företagen anser också enligt rapporten att de inte kan påverka gruvindustrin i någon större utsträckning eftersom vars och ens efterfrågan utgör är en så liten del av helheten.

Swedwatch, vars syfte är att minska sociala och miljömässiga missförhållanden i samband med svenska företags utlandsverksamhet, menar dock att företagen skulle kunna bidra till förbättringar genom att inkludera metallutvinningen i sitt arbete med etiska krav på underleverantörer. Organisationen hävdar att den själv klarat av att koppla enskilda gruvor till produktionen av konsumentelektronik, och att industrin därmed borde klara samma sak.

En stor del av problematiken är kopplad till Kina. Kinesiska företag får 90 procent av sitt koboltbehov från Afrika, och mer än hälften av den importerade kobolten går till batteriindustrin. Kina är världens största batteritillverkare, och de flesta konsumenttillverkare får en stor del av sitt batteribehov tillgodosett av kinesiska leverantörer.

Swedwatch understryker att organisationen inte vill stoppa någon handel, däremot att elektronikföretagen bör göra mer för att påverka leverantörerna att respektera mänskliga rättigheter och skydda miljön. Tillsammans med sina medlemmar Fair Trade Center och Svenska kyrkan uppmanar organisationen nu svenska konsumenter att kräva hållbart producerad elektronik.