Skriv ut
Genom att dela patent med metoder hämtade från open source-världen hoppas Nokia, IBM, Sony och andra elektronikföretag kunna samarbeta om ökad miljöhänsyn. Initiativet applåderas av Greenpeace.
Tack vare öppen källkod kan programmerare världen runt kostnadsfritt ta del av varandras verk och erfarenheter, och på så sätt snabbt nå storskaliga framsteg. Något liknande borde gå att göra inom miljöområdet, konstaterar ett antal visionärer med Nokia, IBM och Sony i spetsen. Det skulle därtill lösa ett antal patentstrider som uppstått i kölvattnet av Kyotoprotokollet, menar upphovsmakarna.

Resultatet av deras ansträngningar kallas Eco-Patent Commons och presenteras i Geneve idag på evenemanget World Business Council for Sustainable Development, där ett par hundra av världens största företag finns representerade.

Riktlinjerna har dragits upp av IBMs chefspatentjurist David Kappos. IBM säger att man vill föregå med gott exempel och donerar 30 av sina patent från 2007 till gemenskapen, däribland för ett återvinningsbart elektronikförpackingsmaterial. Nokia bidrar med ett patent för att återvinna uttjänta mobiltelefoner och använda delarna till miniräknare och handdatorer.

Tanken är att medlemmarna i Eco-Patent Commons ska bidra med kompetens och patent efter förmåga. Alla företag är välkomna in i gemenskapen - kravet för att bli medlem är att donera minst ett patent. Samtliga patent publiceras för fri användning på en webbsajt driven av World Business Council, skriver Wall Street Journal.
Kategori: Nyheter