Skriv ut
Nystartade nätverket Swedsoft ska stärka svensk forskning och svenska företag inom programvaruområdet.

– Vi pratar alla om problemen men vad gör vi åt dem? Swedsoft är en konkret handling som ska generera resultat, säger Christer Bengtsson med ett förflutet på bland annat Comsol, Wind River, Virtutech och Acumem men som numera arbetar på forskningsinstitutet Sics i Kista.

Han ska driva Swedsoft som är ett samarbetsprojekt mellan storföretagen ABB, Ericsson och Saab Group, forskningsgrupperna på Sics, Blekinge tekniska högskola, Linköpings universitet, Mälardalens högskola och IT-universitet i Göteborg liksom realtidsspecialisten Arcticus Systems.

- Det är viktigt att poängtera att den globala konkurrensen, som från Kina och Indien, inte bara är ett hot. Det finns också stora möjligheter med dessa länders framfart som Sverige måste ta tillvara på. Det finns konkreta projekt inom Swedsoft för att göra detta, som Top Talent-programmet som drivs av Ericsson och Mälardalens högskola.

Swedsoft vill bland annat vara en katalysator som får personer i industrin att prata med varandra. De svenska storföretagen verkar normalt på olika marknader och är därför inte direkta konkurrenter med varandra.

– Det är inte självklart för någon på ABB att lyfta telefonen och ringa någon på ett annat företag som har kompetensen när man har ett problem, säger Christer Bengtsson.

Kontakterna ska inte ligga på en hög chefsnivå utan på den operativa nivån. För att komma dit behövs olika aktiviteter för att ingenjörerna ska få möjlighet att lära känna varandra. Ett sådant är Multicoredagen som Sics arrangerar.

Swedsoft vill också kartlägga och koordinera forskningen i Sverige som är utspridd på ett stort antal högskolor över hela landet. Projektet har dock inga egna pengar men vill istället skapa bra relationer mellan forskare, företag och finansiärer som Vinnova, SSF och KK-Stiftelsen.

- Vi planerar att kartlägga programvaruteknik inom svensk industri med stöd och finansiering från Vinnova, något som jag tror inte har gjorts tidigare.

En annan tanke är att bygga kompetensnätverk inom specifika områden som är intressanta för medlemmarna som multikärnor, modellbaserad utveckling och virtualisering.

– Många arbetar med multikärnor i Sverige men det är små grupper. Vad kan vi göra för att få dem att arbeta tillsamman och bli effektivare? De företag som lyckas utnyttja processorer med flera kärnor effektivt har ett globalt försprång.

Ytterligare en uppgift för Swedsoft är att fungera som en brygga mellan forskning och industri.

– Vi ser behoven av en tredje part som ser till att forskningsresultat blir kommersiellt användbara. Det handlar inte bara om att ge uppstartsföretag pengar, de måste få aktivt stöd av storföretagen.

Budgeten för Swedsoft är mycket blygsam och tanken är inte heller att skapa något stort projekt som stryks ut budgeten den dag storföretagen måste banta, Istället är det de små stegens filosofi som gäller, eller som Christer Bengtsson uttryckte det.

– Hur äter man en elefant? Med en tugga i taget.

Ordförande i Swedsoft är Anders Caspár från Ericsson och en minimal hemsida med kontaktinformation finns på www.swedsoft.se
Kategori: Nyheter