Skriv ut
Instrumenttekniska föreningen har belönat Lars-Erik Andersson på Reglertekniska Ingenjörsbyrån och Ove Karlsson på Vattenfall Service med Stora respektive Lilla automationspriset.
Lars-Erik Andersson får Stora Automationspriset för sin långa lärargärning, som innefattar gymnasieutbildningar, universitetsutbildningar, FN-utbildningar, konsultjobb och flera läroböcker i ämnet automation varav några är översatta till andra språk. Han driver företaget Reglertekniska Ingenjörsbyrån.

Ove Karlsson på Vattenfall Service får Lilla Automationspriset för sitt engagemang inom provning av instrument för automationsområdet. Han har varit drivande inom föreningen Sip (Stiftelsen för Instrumentprovning) och dess internationella organ Sirep (International Instrument Users Association).

Priserna delas ut av Instrumenttekniska föreningen, som instiftat dem till Dag Björklöfs ära. Dag Björklöf är professor i Luleå, tidigare ordförande i sagda förening och initiativtagare till dess årliga sammankomst Automationsdagarna.
Kategori: Nyheter