Skriv ut
Ändra reglerna så att även andra än elnätsföretag får bygga nät av laddstolpar för elbilar. Det föreslår myndigheten Energimarknadsinspektionen i en rapport som överlämnas till regeringen idag.
– Med ett förenklat regelverk kan vi snabba på utbyggnaden av laddstolpar, vilket skulle underlätta för de konsumenter som väljer en elbil, säger Energimarknadsinspektionens generaldirektör Yvonne Fredriksson i ett pressmeddelande.

Även om de flesta blivande elbilsägare nog kommer att ladda sina bilar hemmavid så ser Energimarknadsinspektionen ett behov av laddstolpar på offentliga platser som parkeringar.

Idag är det bara elnätsföretagen som får bygga nät av laddstolpar på denna typ av platser. Men Energimarknadsinspektionen, som är tillsynsmyndighet över energimarknaderna, föreslår nu att bestämmelserna ska andras så att det till exempel blir möjligt att sätta upp stolpar på en parkeringsplats utan att ha en så kallad nätkoncession.

Det finns dock vissa begränsningar, som att nätet inte får ha högre spänning än 1000V, vilket i praktiken innebär att det bara kan omfatta en geografisk plats. Vidare kan kunderna på dessa platser inte välja elbolag, något de har rätt till idag.
Kategori: Nyheter