Skriv ut
Energimyndigheten går in med 17,9 miljoner kronor i projektet Eldrivet, som syftar till att stärka den svenska fordonsindustrins kompetens inom elektrisk framdrivning.
– Införandet av elektriska drivsystem ökar energieffektiviteten för fordon och projektet och bidrar därför till regeringens mål om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta år 2030, säger Kristina Difs vid Energimyndigheten.

Syftet med projektet är att bygga upp kompetensen – men också stärka kunskapsutbytet – inom teknikområdet elektriska drivsystem i vägfordon. Genom att exempelvis utveckla nya kylmetoder för både kraftelektronik och elmotor, analysera alternativa krafthalvledare samt utveckla nya testmetoder hoppas man kunna förbättra både livslängd och prestanda hos elektriska drivlinor.

– Elektriska drivsystem är ett teknikområde som är centralt för att föra svensk fordonsindustri framåt inom området, säger Johan Hellsing som är projektledaren på AB Volvo, som deltar i Eldrivet.

Förutom AB Volvo deltar även Volvo Personvagnar, Scania, Semcon, Kollmorgen, Kongsberg Automotive, BEVI, BAE Systems Hägglunds, Innovatum och Lunds tekniska högskola. Projektet ingår i Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI, se länk) som är ett samarbete mellan den svenska staten och fordonsindustrin.
Kategori: Nyheter