Skriv ut
Ericsson blir bland de första att certifiera produkter för den nya standarden Passpoint, som låter operatörer avlasta sina mobilnät på wifi-accesspunkter.
Wi-Fi Alliance har börjat certifiera accesspunkter, styrmoduler och klientenheter för sin nya standard Passpoint. Ericsson, Broadcom, Cisco, Intel, Marvell, MediaTek, Qualcomm och Ruckus är några av företagen som får produkter certifierade i första omgången.

Passpoint låter mobiler logga in på wifinät med hjälp av simkort. Därmed kan wifiaccesspunkter ta över tung datatrafik som lastar ner mobilnäten. Automatisk handover mellan wifi och mobilnät ska också kunna ske. Med mera – läs Elektroniktidningens artikel om Passpoint från april.

Under det fjärde kvartalet kommer Wireless Broadband Alliance (WBA) att testa tekniken med 37 operatörer, bland dem Teliasonera och Orange. Då ska man bland annat testa kreditering och automatiskt val av wifistation när fler än en finns i närheten.

De första kommersiella tjänsterna väntas sparka igång under första halvåret 2013.
Kategori: Nyheter