Skriv ut

Energimyndigheten slår ett slag för förnybart genom ett nytt forsknings- och innovationsprogram kallat El från solen, som omfattar 160 miljoner kronor under fyra år. Planen är att öppna den första utlysningen i mitten av denna månad.

– Sverige är framstående på solelområdet. Genom att erbjuda finansiering för skickliga forskare och kreativa innovatörer ska El från solen stötta omställningen mot förnybart energisystem och samtidigt stimulera till att skapa arbetstillfällen på hemmaplan, säger Sara Bargi, chef för enheten för hållbar el på Energimyndigheten i ett pressmeddelande.

Det nya forsknings- och innovationsprogrammet är ett led i myndighetens kommande samlade strategi på solelsområdet, som enligt plan ska presenteras under denna höst.

Förutom att bidra till ny kunskap samt nya tekniker, tjänster och system ska programmet bidra till en ökad, hållbar, utbyggnad av solelen i Sverige. Det inkluderar även forskning och innovation som rör integrering i elsystemet och användar- och samhällsfrågor.

Kategori: Nyheter