Skriv ut

Vid årsskiftet kommer närmare 2 800 personer att ha lämnat Ericssons svenska verksamhet, det är snabbare än förväntat och 200 färre än aviserat.

Av de 2800 personerna har 1600 accepterat erbjudandet om frivillig avgång. Dessa lämnar Ericsson vid årsskiftet. Det innebär att företagets kostnader för det globala besparingsprogrammet blir högre än väntat och landar mellan 5,5 och 6,5 miljarder kronor i år. Tidigare räknade företaget med en kostnad på 4 till 5 miljarder kronor.

Å andra sidan blir kostnaderna nästa år något lägre än vad som tidigare sagts. Exakt hur mycket berättar Ericsson samtidigt som resultatet för fjärde kvartalet presenteras.

Enligt dagens pressmeddelande är inga fler sparpaket aktuella i Sverige, i varje fall inte i närtid.

Kategori: Nyheter