Skriv ut

Självkörande bilar där föraren hela tiden måste vara beredd att ta över ratten – det är en dålig idé anser två demokratiska politiker i Massachusetts, och vill förbjuda dem.

– Det går emot människans natur att kräva att föraren har konstant uppmärksamhet på vägen, men samtidigt inte gör någonting, säger en av förslagsställarna.

Frågan är kontroversiell. Politikerna har bland annat Volvo på sin sida, som deklarerat att det bara kommer att tillverka självkörande bilar där föraren och bilen turas om att ta det fulla ansvaret för framförandet av bilen.

Å andra sidan sjönk olycksfrekvensen med 40 procent när Tesla introducerade funktionen Autopilot, som hamnar i en gråzon i Massachusetts om lagförslaget går igenom. 

Förslagsställarna betonar att det bara är ett förslag. De ser det som början på en dialog kring hur autonom teknik ska introduceras i delstaten.

Det här är inte deras enda idé. Lagförslaget innehåller flera spännande idéer kring olika aspekter av självkörande fordon.

Exempelvis vill de att ett fordon ska får köra maximalt 1,6 km (en mile) utan passagerare. För det får inte bli så att självkörande bilar programmeras att köra runt på måfå om det inte finns lediga parkeringsplatser i närheten. Då skulle självkörningen inte minska trängseln i staden utan snarare öka den. 

Samhällsnyttan av självkörning ligger i fokus också i andra förslag. Förslagsställarna vill att kommuner ska kunna förbjuda självkörande bilar med hänvisning till att de inte bidrar med några fördelar till kollektivtrafiken. 

Som ett incitament för att skynda på övergången till elfordon vill de att endast nollutsläppsfordon ska få köra själva. Å andra sidan skulle det minska delstatens utsläppsskatt, så en ny kilometerskatt på 15 öre är ett kompletterande förslag.

Massachusetts saknar idag särskilda regler för självkörande fordon. Flera förslag lades i fjol, men de gick inte igenom.

Källa: Boston Globe, efter tips från nyhetsbrevet Automatiserade fordon

Kategori: Nyheter