Skriv ut

Uber har gjort det mer attraktivt att ta taxi i New York samtidigt som de alkoholrelaterade olyckorna minskat med mellan 25 och 35 procent. Det är ingen slump säger en forskare som vridit och vänt på statistiken.

Genom att jämföra historiska kurvor över alkoholrelaterade olyckor mellan områden med och utan Uber, anser sig forskaren kunna dra slutsatsen att Ubers närvaro minskar förekomsten av alkoholrelaterade olyckor.

Det är förstås ingen slump att just den hypotesen testats. Idén är att eftersom Uber är billigare än klassisk taxi och lättare att få tag på, så har detta  lett till att folk oftare tenderar att ta en taxi istället för att köra själva när de inte är nyktra.

Forskaren har jämfört med symmetriska referensgrupper och på andra sätt minskat risken för att sambanden en annan okänd orsak.

Cirka 40 färre kollisioner per månad i New York, kan Uber ta äran för.

Läs analysen New York City Drunk Driving After Uber här (länk).

Kategori: Nyheter