JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

Strålterapi, sensorer för diagnostik, datorstödd kirurgi och sensorteknik inom vården – det är områdena för en professur och tre lektorstjänster som Uppsala universitet idag utlyser som ett första steg i en storsatsning på medicinteknik.

Idag, på Akademiska sjukhuset, invigs Medtech Science and Innovation, som ska bli ett gemensamt centrum för  Akademiska sjukhuset i Uppsala och Uppsala universitet.

Sune Larsson

– Modern vård behöver inte bara läkare och annan vårdpersonal, det behövs även avancerad teknisk kompetens, säger Sune Larsson, forsknings- och utbildningsdirektör vid Akademiska sjukhuset.

–  Det handlar både om teknik för användning inom sjukhus och för att erbjuda nya lösningar som till exempel möjliggör vård på distans.

Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet säger sig vara först i Sverige med en gemensam fakultetsövergripande satsning på ledande medicinsk teknik. 

Marika Edoff

– Detta är unikt på flera sätt, säger Marika Edoff, ordförande i styrelsen för det nya centret.

– Vi blir först i Sverige att skapa universitetslärartjänster som delas mellan Region Uppsala, Akademiska sjukhuset och teknisk-naturvetenskaplig fakultet vid Uppsala universitet, på liknande sätt som många läkartjänster är delade idag.

Centrument kommer att utforma en ny högskoleingenjörsutbildning med inriktning på medicinsk teknik, med en stor andel av utbildningen inom sjukhusets väggar i form av verksamhetsförlagd utbildning. 

– De många spinoutföretag inom medtechområdet vi ser i regionen borgar för en stor potential för innovationer, säger Marika Edoff.

Centrumet inleder med att rekrytera en professor och tre lektorer inom fyra områden:

Strålterapi inom onkologi. Här finns redan Skandionkliniken med protonstrålning, men mycket tros finnas att vinna på att kombinera befintlig teknik med nya innovationer inom bildanalys och simulering.

Medicinsk sensorteknik för avancerad diagnostik som inte kräver att man skär eller sticker en patient.

Datorstödd kirurgi, där ingrepp testas i dator först. Det används redan inom viss typ av kirurgi, men tros ha stor utvecklingspotential.

Implementering av sensorteknik inom vården. Detta är ett område som Uppsala säger sig vara ensamt om. Målet är att ta reda på vad som fördröjer det praktiska införandet av teknik i vården.

Satsningen samfinansieras av vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap och vetenskapsområdet för medicin och farmaci vid Uppsala universitet, samt av Region Uppsala.

ANNONS:

Oktoberchansen

Vill du ha en Raspberry Pi – den populära enkortsdatorn från Farnell element14?
    Vi delar ut tio Raspberry Pi 3 Model B+ bland de som tecknar en ny prenumeration på Elektroniktidningen under september och oktober. Även trogna prenumeranter som förnyar sina uppgifter kan delta i kampanjen.
    Farnell element14 sponsrar kampanjen, som pågår fram till midnatt den 31 oktober.
    OBS glöm inte att kryssa i rutan för nyhetsbrev för att kunna vara med i utdelningen!
Prenumerera och delta!
MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)