Skriv ut

Allt fler företag får kostnader orsakade av tillförlitlighetsproblem trots att de klarat av kvalificeringsprocessen. Därför behövs nya angreppssätt som inkluderar underleverantörskedjan. Forskningsinstitutet Swerea IVF vill starta ett projekt kring problemet och bjuder in till ett uppstartsseminarium den 8 september i Göteborg.

IVF har bjudit in amerikanen Michael Pecht till seminariet. Till vardags arbetar han på universitet i Maryland och är an auktoritet på området. Han kommer att tala under rubriken: ”State of the Art Advances in Supply Chain Management, Reliability Testing and Reliability Prediction”.

Det handlar om hur man löpande verifierar tillförlitligheten men också säkerställer kvaliteten i leverantörskedjan och hur man prognostiserar fel under drift innan de uppstår. 

Det senare kallas för Prognostics and Health Management (PHM) och IVF vill dra igång ett projekt inom området.

Seminariet kostar 2500 kronor.

Mer information och anmälan finns här (länk):
 

Kategori: Nyheter