Skriv ut

87 procent av de anmälningar om miljöbrott som Kemikalieinspektionen lämnat in till polisen under åren 2012 till 2016 har lagts ned. Statistiken inbegriper bland annat överträdelser av Reach och Rohs.

– Den vanligaste anledningen till att anmälningarna läggs ner är att brott inte kan styrkas. För att väcka åtal måste åklagaren kunna bevisa att en lagöverträdelse har skett med uppsåt eller av oaktsamhet, säger Camilla Zetterberg, chef för Kemikalieinspektionens avdelning för tillsyn och registratur i ett pressmeddelande.

Mellan åren 2012 och 2016 har Kemikalieinspektionen gjort 664 anmälningar till åklagare för misstänkta miljöbrott. Av dessa är närmare 500  färdigbehandlade hos Åklagarmyndigheten. 87 procent har lagts ner medan 13 procent har lett till böter för företagen.

Om man tittar specifikt på de anmälningar som rör Rohs har bara 1 procent lett till böter medan två tredjedelar har avskrivits. Övriga ärenden är ännu inte avgjorda.

– Som det är i dag kan företagen få intrycket att de inte gjort något fel trots att lagöverträdelser faktiskt har skett, säger Camilla Zetterberg i pressmeddelandet.

Myndigheten förslog år 2015 att vissa lagöverträdelser som idag anmäls till åklagare istället ska leda till miljösanktionsavgifter. Och så ser det ut att bli. Den utredning som övelämnade till regeringen i juni (SOU 2017:63) innehåller ett förslag om att göra en ny översyn av straffbestämmelserna i miljöbalken (länk).

Sammanställningen från Kemikalieinspektionen finns här: (länk).

Kategori: Nyheter