Skriv ut

En studie på Lunds tekniska högskola visar att solceller baserade på mineralet perovskit får en högre verkningsgrad eftersom materialet självorganiserar sig på högkant. Nu får projektet knappa sex miljoner kronor av Energimyndigheten.

Det är professor Tönu Pullerits vid Naturvetenskapliga fakulteten på Lunds universitet som tilldelas drygt 5,8 miljoner från Energimyndigheten för ett projekt som handlar om solceller baserade på materialet perovskit.

Forskarna i Lund har lyckats skapa en ny konstruktion av perovskit. I vanlig form är materialet mycket vattenkänsligt.

– Vi har lyckats tillverka tunna blad med vattenavvisande ytor så att det hela blir mycket stabilare. Dessutom har vi lyckats med att orientera plattorna så att man får rätt okej solceller, med verkningsgraden tio procent, säger Tönu Pullerits.

Forskarna har även upptäckt att perovskitplattorna självorganiserar sig på ett sätt som ökar effektiviteten påtagligt.

Eftersom plattorna är mycket tunna måste ett stort antal staplas på varandra för att ge tillräcklig absorption av solljuset. De vattenavvisande ytorna gör dock att det blir svårt för elektronerna att hoppa från platta till platta. Det gör i sin tur att effektiviteten hos solcellerna minskar.

Forskarna testade då med två olika vattenavvisande ytor.

– Här blev våra laserexperiment avgörande. Vi kunde bevisa att de plattor som vi fick med det andra ytmaterialet självorganiserade sig så att de stod upp på kanten istället för att ligga platt mot varandra, säger Tönu Pullerits.

Den självorganiserade strukturen innebär att elektronerna kan röra sig fritt mellan kontakterna – och vips ökar effektiviteten hos solcellerna avsevärt.

Projektet ”Stabila högeffektiva solceller från 2D-perovskit” som nu får finansiering av Energimyndigheten är baserat på en forskningsstudie i samarbete med Fudanuniversitetet i Shanghai. Anslaget löper fram till 2020.

Illustrationen i ingressen: Här visas plattor av perovskit, sedda från sidan. Det färgade mönstret föreställer perovskit och de grå linjerna symboliserar de vattenavvisande ytorna.

Kategori: Nyheter