Skriv ut

Idag invigde infrastrukturminister Tomas Eneroth och Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon den två kilometer långa elvägen vid Arlanda som kan användas för att ladda både lastbilar och personbilar under färd.

Elvägsprojektet eRoadArlanda har pågått i mer än fem år och hade länge en teststräcka på 350 meter. Våren 2017 fick projektet klartecken att bygga en två kilometer lång teststräcka på väg 893, mellan Arlandas fraktterminal och Rosersbergs logistikområde utanför Stockholm.

Tekniken som används har utvecklats av svenska Elways. Elskenorna placeras en bit under marknivå. Varje skena är 50 meter långa och matas med 800 V. Strax innan ett fordon kommer in på en ny skena slås spänningen på; när det lämnar skenan slås spänningen av.

För att mata skenan ska ett distributionsnät byggas längs hela vägen, med parallella låg- och högspänningskablar. Totalt kommer cirka en mil kabel att läggas ned och transformatorer som omvandlar 20 kV till 800 V

Elektriciteten överförs till fordonet från skenan i vägen via en rörlig arm. Armen känner av var skenan i vägen ligger och så länge fordonet befinner sig över skenan är kontakten i nerfällt läge.

Projektet eRoadArlanda kommer att trafikeras av en helt eldriven lastbil som är utvecklad inom projektet.

Elektroniktidningen skrev ett större reportage om elvägar hösten 2016:

Elskenan allt närmare allmän väg (länk)

Laddar i farten för renare miljö (länk)

Europas första elväg i skarp drift (länk)

Kategori: Nyheter