Skriv ut

Volvo, Chalmers, Göteborgs universitet och Stena är några av de aktörer som får en mötesplats i Göteborg kring det heta området artificiell intelligens. Det är Sveriges regering som etablerar verksamheten, kallad ”Data Factory & Arena”.

Verksamheten ska vara öppen för individer och grupper från universitet, industri och offentlig sektor, med AI-aktiviteter inom:

• Tekniska produkter och system
• Finans och företagsekonomi
• Livsvetenskap, hälsovård och medicin
• Statsförvaltning, juridik, humaniora inklusive etik och konst.

Verksamheten ska utgöra ett komplement till andra aktuella AI-satsningar, som Wallenbergprogrammet WASP och de satsningar som Vinnova och företag gör.

”Data Factory” syftar på att här ska genereras och bjudas på tillgång till stora mängder ”data” för akademi, industri och offentlig verksamhet. Här kommer också att finnas en ”avancerad infrastruktur för data och teknik”.

Detta ska i sin tur ska locka till sig akademiska och industriella forskare samt forskningsinstitut.

Lindholmen Science Park blir värd. Invigning är planerad att ske under tredje kvartalet 2018.

Kategori: Nyheter