Skriv ut

Hälta hos hästar är som regel svårt att upptäcka samtidigt som tidig identifiering kan vara avgörande för att sätta in rätt behandling. Ett nytt forskningsprojekt i Norrköping ska med hjälp av tryckta kraftsensorer försöka upptäcka och förebygga den här typen av skador.

Projektet är en fortsättning på Sandra Pantzares och Elin Wollerts examensarbete ”Wireless horse sensor system” som gjorts på forskningsinstitutet Rise Acreo inom tryckt elektronik.

De två studenterna har tagit fram tunna, formbara sensorer som placeras mellan hästens hov och sko. Därmed blir det möjligt att upptäcka små förändringar i hästens rörelsemönster. Om en häst rör sig annorlunda än den vanligtvis gör kan det vara ett tidigt tecken på en uppkommen skada.

Ett av syftena med projektet är att visa hur man kan kombinera intresset för hästar och ridsport med teknik och forskning. Genom att engagera elever från Realgymnasiet (som har såväl häst, djurvård och teknik som inriktningar i sina utbildningar) i utvecklingsarbetet tillsammans med LiU, Campus Norrköping, är förhoppningen att fler tjejer ska söka sig till tekniska utbildningar. 

Projektet kommer att drivas vid utvecklingsmiljön för tryckt elektronik, Printed Electronics Arena Manufacturing, i Norrköping och pågår mellan 13 augusti 2018 och 1 juli 2019. Finansieringen kommer från Norrköping kommuns forskningsråd.
 

Kategori: Nyheter