Skriv ut

En urvattnad kompromiss som leder till att Europa hamnar på efterkälken i 5G-racet. Så kan man sammanfatta operatörernas kommentar till EU:s uppdaterade telekomregler som klubbades den 5 juni.

Arbetet med den nya versionen av Electronic Communications Code (ECC) startade i september 2016 och har nu godkänts av parlamentet och rådet (länk). Syftet är att stärka EU inom såväl mobil som fast kommunikation, det vill säga 5G och fiberanslutningar.

Bland annat vill EU att nödvändigt spektrum ska finnas tillgängligt från år 2020 och att licenserna som delas ut ska gälla i 20 år. För att få fart på fiberutrullningen vill EU bland annat se nya spelregler som gör det möjligt för flera företag att dela kostnader och risker för fibernäten.

Branschorganisationen GSMA anser att förslaget är en typisk kompromiss och att det därmed finns risk att EU hamnar i bakvattnet. Bland annat hade GSMA velat se samma frekvensregler i alla länder och att de utdelade licenserna skulle gälla i 25 år.

Även ETNO, de europeiska telekomoperatörernas organisation, ser beslutet som en missad möjlighet att stärka Europa i 5G-racet. Bland annat får beslutet kritik för att det ökar komplexiteten istället för att minska den.

 

 

 

 

Kategori: Nyheter