JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

Energimyndigheten har avsatt åtta miljoner kronor till svenska företag och forskare som arbetar med projekt inom området solceller och termisk solel. Utlysningen sker inom det europeiska samarbetet Solar-ERA.NET Cofund.

Sammanlagt ingår femton europeiska länder och regioner i den europeiska utlysningen, som har en total budget på cirka 22 miljoner euro.

Energimyndigheten har ringmärkt åtta miljoner kronor för svenskt deltagande. Utlysningen har en tvåstegsprocess, där det första steget innebär att projektskisser ska vara inlämnade senast den 2:a oktober i år.

Projekt som beviljas stöd kan tidigast starta september 2019.

För att kunna få stöd måste projektet:

• Minst ha ett svenskt deltagande företag

• Bestå av minst två oberoende parter från minst två länder som deltar i det europeiska samarbetet Solar-ERA.NET Cofund. Minst en part måste vara från industrin.

• Pågå som mest 36 månader

• Uppfylla de nationella lagar och bestämmelser som gäller forskningsfinansiärerna i respektive land, vilket för svenska del är Energimyndigheten

På Solar-ERA.Net:s webbplats kan du läsa mer om utlysningens specifika krav (länk).

ANNONS:

Oktoberchansen

Vill du ha en Raspberry Pi – den populära enkortsdatorn från Farnell element14?
    Vi delar ut tio Raspberry Pi 3 Model B+ bland de som tecknar en ny prenumeration på Elektroniktidningen under september och oktober. Även trogna prenumeranter som förnyar sina uppgifter kan delta i kampanjen.
    Farnell element14 sponsrar kampanjen, som pågår fram till midnatt den 31 oktober.
    OBS glöm inte att kryssa i rutan för nyhetsbrev för att kunna vara med i utdelningen!
Prenumerera och delta!
MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)