JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

Ytterst små sprickor eller luftgap i elektriskt ledande material kan lägga grunden till snabbare och billigare metoder för DNA-sekvensiering. Det visar Valentin Dubois, som just disputerat på KTH.

En framtida DNA-sekvenserare skulle i princip kunna bestå av en enkel USB-ansluten dockningsstation som inte är större än en smartmobil. Under tusen kronor skulle den kunna kosta.

– Vem som helst skulle kunna använda den utan någon särskild utbildning. Det skulle förhoppningsvis bli möjligt att bestämma en persons arvsmassa på några tiotals minuter, istället för som nu där det tar dagar, säger Valentin Dubois, som nyligen disputerade på KTH, i ett pressmeddelande.

Valentin Dubois har doktorerat på avdelningen för mikro- och nanosystemteknik på KTH. Där har han tillsammans med sina handledare tagit fram en metod som använder nanosprickor för att utveckla DNA-sekvenserare som är betydligt mindre, snabbare och billigare än dagens optiska versioner.

För mer än tio år sedan identifierades nanosprickor som möjlig mönstringsteknik för mikro- och nanoelektronik.

Tills nu har ingen enkelt lyckats styra bredden på sprickorna som bildas. Den aktuella tekniken gör däremot att det går att framställa sprickor som är precis så små som behövs och även miljoner av dem parallellt.

– Baserad på denna teknik har vi tagit fram en typ av elektrisk nanostruktur, kallad tunnelövergång, som kräver minsta tänkbara luftgap, i storleksordningen några enstaka nanometer. Dessutom kan måtten på ett luftgap som genereras genom sprickning styras med hjälp av konventionell mikromönsterteknik, säger Valentin Dubois i pressmeddelandet.

I avhandlingen ”Crack-junctions: Bridging the gap between nano electronics and giga manufacturing” beskriver Valentin Dubois hur nanosprickor i elektriskt ledande material kan användas och hur elektrodpar kan produceras med nanometerbreda luftgap.

Här kan du läsa avhandlingen (länk).

Närmast kommer Valentin Dubois att fortsätta sitt arbeta med DNA-sekvensering på Broad Institute i Boston, då han nyligen fick Wallenberg Post-doctoral Fellowship för att göra sin postdok där.

 

ANNONS:

Oktoberchansen

Vill du ha en Raspberry Pi – den populära enkortsdatorn från Farnell element14?
    Vi delar ut tio Raspberry Pi 3 Model B+ bland de som tecknar en ny prenumeration på Elektroniktidningen under september och oktober. Även trogna prenumeranter som förnyar sina uppgifter kan delta i kampanjen.
    Farnell element14 sponsrar kampanjen, som pågår fram till midnatt den 31 oktober.
    OBS glöm inte att kryssa i rutan för nyhetsbrev för att kunna vara med i utdelningen!
Prenumerera och delta!
MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)