Skriv ut

Inom det treåriga projektet Wireless Innovation Arena ska Luleå tekniska universitet bygga en testmiljö för 5G. Projektet drar igång nu, har en budget på tolv miljoner kronor och inkluderar bland andra Ericsson, Telia och Tieto.

– Tillsammans med projektets övriga parter kommer testbädden att erbjuda en unik möjlighet och bidra till nytänkande, innovation och affärsutveckling kopplat till 5G, säger Karl Andersson, projektledare och tillförordnad verksamhetsledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik i ett pressmeddelande.

Ett trettiotal företag och organisationer sägs ha visat intresse för att delta. Tanken är att samverkan ska bidra till snabbare utvecklingssteg och att nya produkter, tjänster och erbjudanden på sikt kan nå en större marknad.

Centrum för distansöverbryggande teknik på Luleå tekniska universitet håller i projektet. Syftet är att etablera en forskningsmiljö inom 5G där företag, studenter och organisationer tillsammans kan testa nya idéer, tillämpningar och användningsfall.

Flera forskargrupper kommer att delta i 5G-projektet. Här ingår både teknisk forskning och forskning med inriktning mot slutanvändare. Även studenter ska involveras i arbetet.

– Visionen är att vi blir ett 5G-universitet med stort deltagande bland universitetets studenter, konstaterar Karl Andersson i pressmeddelandet.

Finansiering kommer från EU:s regionala utvecklingsfond (Tillväxtverket), Region Norrbotten och Luleå kommun. Till detta kommer även bidrag från deltagande små- och medelstora företag.

 

Kategori: Nyheter