Skriv ut

Ericsson Operations Engine är en ny tjänst för Ericssons operatörskunder som låter dem dynamiskt optimera sina nättjänster för högre vinst och nöjdare kunder.  Motorn är AI, dataanalys och automatisering.

Behovet av att ta till AI-teknik kommer sig enligt Ericsson av att nutida nät blivit så komplexa med olika sorters terminaler, olika sorters tjänster, en blandat kompott av nätteknik, som 4G, 5G och IoT plus virtualiserade kärnnät.

Ericsson beskriver också dagens operatörsverksamhet som tjänsteorienterad, men på väg mot att istället bli orienterad kring användarupplevelse. Tjänsteadministrationsplattformar av typen Operations Engine är något som 65 procent av Ericsson kunder tror kommer att vara oundgänglig i den transformationen, enligt Ericsson.  

Artificiell intelligens ska göra nättjänsterna prediktiva vilket inte bara ska göra kundupplevelsen bättre utan också optimera kostnader. Vid sidan av AI utnyttjar Operations Engine även dataanalys och automation för samma ändamål.

Operations Engine har tre byggblock som Ericsson beskriver på detta sätt:

• En tjänstecentrerad affärsmodell baserad på utfall, som kan vara exempelvis bättre kundupplevelse, effektivitet eller ökad vinst. 

• För att implementera önskade utfall används AI-baserad konstruktion, planering och optimering. Verksamheten är datadriven och driftsättning sker dynamiskt. Det utvecklas även nya tillämpningar och eventuell innovation sker via samarbeten.

• De underliggande verktyg och processer som Operations Engine består av är enligt Ericsson världsledande. De utnyttjar inte bara data, AI och automation utan även expertis och investeringar inom tjänsteleverans.

Operations Engine kommer att demonstreras på Mobile World Congress 2019 i Barcelona.

Kategori: Nyheter