Skriv ut

”Reinforcement Learning”, ”Autonoma robotar och ROS” och ”Introduktion till artificiell intelligens” – kurserna startar i mitten av mars på Örebro universitet. De riktar sig till dig som är yrkesverksam, främst inom industrin.

Johan Axelsson

– Men vi har haft deltagare från andra branscher och organisationer också, som IT-branschen till exempel. Så vi stänger inga dörrar för företag som ser att de skulle kunna ha nytta av kurserna, säger Johan Axelsson, som är koordinator för uppdragsutbildning inom AI på Örebro universitet.

Tanken är att man ska kunna läsa kurserna i egen takt och titta på materialet när man själv har tid. 

– Vi måste ju anpassa oss till industrin, ibland har de höga toppar i produktionen som gör att personalen inte kan läsa i en jämn takt.

De yrkesinsriktade kurserna är en del av initiativet AI Competence for Sweden som lanserades i somras av ett antal samarbetande svenska lärosäten. På Örebro universitet finns AI-kompetens i form av forskningsmiljön Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem, där ett 50-tal AI-forskare arbetar.

– Responsen från industrin har varit jättebra. Att företagen kan få direktkontakt med våra AI-forskare genom de här utbildningarna är unikt, säger Johan Axelsson.

Deltagarna får dessutom också ta med sig jobbet till skolan och arbeta med under kurserna – riktiga användningsfall från sina verksamheter.

– Det gör att de får en extra motivation, när de ser att kunskapen kan leverera konkreta resultat.

Örebro universitet drog under 2017 i gång pilotprojektet Smarter (Smart industri med autonoma och intelligenta system), där lärosätet med hjälp av finansiering från KK-stiftelsen kunde erbjuda kostnadsfria kurser inom AI och autonoma system till yrkesverksamma.

– Tanken att vi ska fortsätta att utveckla fler kurser. Därefter ska de implementeras i det ordinarie kursutbudet, vilket gör att de här utbildningarna inte längre bara riktas mot industrin. Det tror vi kommer att kunna ge bra effekter, när ungdomar och yrkesverksamma får studera tillsammans.

Vårens AI-utbildningar ger tre högskolepoäng och går på kvartsfart. Undervisningen är uppdelad mellan distansstudier och tre obligatoriska träffar på campus. 

Sista ansökningsdag är 1 mars, sedan drar undervisningen i gång i mitten av mars. Kurserna hittar du på oru.se/ai.

Kategori: Nyheter