Skriv ut

”Den osynliga infrastrukturen” – så heter rapporten som kom förra våren, med syfte att få mer klarhet i tillgången och efterfrågan på mjukvarukompetens i svenskt näringsliv. Nu skjuts mer pengar till för att ta fram ytterligare statistik som kan användas som underlag för att utveckla kurser för yrkesverksamma.

Finansieringen kommer från Vinnova, via utlysningen om kurser för yrkesverksamma specialister.

Med de nya pengarna ska ytterligare information om mjukvarans vikt för svenska företag samlas in. Den ska sedan analyseras tillsammans med universitet och högskolor som fått pengar för att utveckla och vidareutveckla kurser för yrkesverksamma med koppling till statistiken.

– Vi är glada över att få möjligheten att ta fram statistiken ytterligare en gång och att dessutom koppla ihop den med andra aktiviteter så vi från resultaten kan se konkreta effekter redan på relativt kort sikt, säger Gabriel Modéus, generalsekreterare Swedsoft, i ett pressmeddelande.

Statistiken som ligger till grund för rapporten ”Den osynliga infrastrukturen”, som släpptes i mars förra året, har enligt Swedsoft tagits emot väl av allt från företag och organisationer till myndigheter och politiker. Enkätsvar från 1 407 företag från sju branscher låg till grund för rapporten, vars syfte var att lyfta mjukvarans roll och behovet av mjukvarukompetens i svenska företag.

Även denna gång ska data samlas in genom en enkätundersökning som sköts av Statistiska Centralbyrån (SCB). Undersökningen ska pågå i höst, medan planen är att en ny rapport ska släppas under den första halvan av nästa år.

Projektet är uppdelat i tre huvudinriktningar, som definieras enligt:

Branschföreningen Swedsoft driver det Vinnovafinansierade projektet tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola och andra medlemmar i samarbete med SCB. Denna omgång är också Linnéuniversitet, Mälardalens högskola, Högskolan Väst, Örebro universitet och Teknikföretagen med och ger input till att utveckla statistiken.

Här kan du ladda ner en pdf-version av rapporten som släpptes i våras (länk).

Här kan du läsa två artiklar kring rapporten, när den släpptes:

Mjukvaran – den osynliga grundbulten (länk).
Osynlig – men nödvändig (länk)

Kategori: Nyheter