Skriv ut
Analog Devices har släppt de två först kretsarna för direkt digital syntes som har flera inbyggda kanaler. Enklare och tajtare konstruktion är resultatet, hävdar företaget.
De två DDS-kretsarna från Analog är AD9959 med fyra kanaler och AD9958 med två kanaler.

Kanalerna på respektive krets kan programmeras oberoende av varandra samtidigt som de är internt synkroniserade genom en gemensam klockreferens. Synkroniseringen medför att det blir betydligt enklare för konstruktören att korrigera för obalanser mellan olika signaler. Obalanser uppstår exempelvis vid filtrering, förstärkning och ojämn matchning av kretskortslayouten.

Om konstruktionen kräver ytterligare kanaler – alltså fler än två eller fyra – kan flera DDS-kretsar seriekopplas. Genom att flera kanaler samsas på samma chips kan den upptagna kretsytan för en DDS-lösning minskas radikalt – i vissa fall upp till 75 procent uppger ADI.

Direkt digital syntes – DDS – används för att alstra en analog utsignal eller en klocksignal från en källa med fast frekvens. De nya kretsarna är lämpade att användas i tillämpningar som kräver syntes upp till 200 MHz, exempelvis i automatisk testutrustning, vid medicinsk avbildning och i optiska kommunikationssystem.

Varje kanal hos AD9959 och AD9958 innehåller en 10-bitars DA-omvandlare, ger 14 bitars fasförskjutning samt har en inbyggd 32-bitars frekvensinställning. Den senare funktionen gör att respektive kanal kan programmeras till en upplösning på 116 mHz eller mindre då den samplas med 500 MSPS.

Båda kretsarna kommer förpackade i LFCSP som är 8 x 8 mm. AD9959 volymtillverkas redan. AD9958 finns i prover, medan i volymer kommer i september.