Skriv ut
Tyska Turck har utvecklat en helt ny typ av induktiva sensorer. De påstås ha en räckvidd som är fem till tio gånger längre än traditionella sensorer.
Induktiva sensorer som ingår i automatiserade produktionslinor har sett i stort sätt likadana ut i snart 25 år – men inte längre – hävdar tyska Turck som just lanserat sensorerna TURCK uprox+.

De nya sensorerna är uppbyggda på ett helt nytt sätt. Traditionella sensorn består av en ferritkärna och en lindad spole. Den nya sensorn byggs istället med ett multispolsystem som är en integrerad del av kretskortet.

TURCK uprox+ har två par sändar- och mottagarspolar. Sändarspolen har separerats till två oberoende system, vilket gör att även mötande sändar- och emitterspolar kunnat separeras. Eftersom spolarna är tryckta på kretskortet går det att konstruera lösningar som passar för alla kapslingsformer.

Den största begränsningen med den gamla tekniken är att räckvidden endast är några få millimeter, förutsatt att man mäter mot järn. Om traditionella sensorer används mot metaller med sämre magnetiska egenskaper, exempelvis rostfritt stål och aluminium, minskar avkänningsavståndet med upp till 65 procent.
Den nya sensorn har en räckvidd på fem till tio millimeter och den har samma egenskaper oberoende om den används tillsammans med järn, rostfritt stål, koppar, aluminium eller mässing. Den kan således monteras direkt mot en metallvägg.
Intressant är att billtillverkaren Ford har givit klarsignal för TURCK uprox+ . Företaget ska införa sensorn i samtliga fabriker inom koncernen, även de som tillverkar Volvo och Jaguar.
I Sverige distribueras sensorn av HF Sverige.