Skriv ut
Qualcomm lanserar en krets som ska klara mottagning av såväl den egna mobil-tv-tekniken Flo som standarderna DVB-H och DAB. Kretsen kan användas med mobiler för såväl WCDMA som CDMA2000.
Med kretsen UBM, Universal Broadcast Modem, säger sig Qualcomm ha tagit fram en lösning som klarar tre av de dominerande standarderna för tv-mottagning i mobiltelefoner. Kretsen kan ta emot signaler för såväl Qualcomms egna teknik kallad Flo, samt standarderna DVB-H (Digital Video Broadcasting - Handheld) och ISDB-T (integrated Services Digital Broadcasting - Terrestrial), den DAB-version som används i Japan för mobil-tv.

Kretsen är i första hand framtagen för att passa Qualcomms basbandskretsar MSMTM (Mobile Station Modem), men kan också användas med andra kretsar. Den är konstruerad för kompatibilitet med såväl CDMA2000- som WCDMA-mobiler, och de första provexemplaren väntas vara framme hösten 2007.

Kretsen finns i olika versioner för hela UHF-bandet, från 570 till 862 MHz. De är avstämbara för bandbredd mellan 5 och 8 MHz, och stöd finns för nät som använder flera frekvenser.