Skriv ut
Sensorspecialisten AMS, tidigare känt som Austriamicrosystems, har utvecklat en serie magnetiska sensorer som kan mäta vinklar med extrem noggrannhet – exempelvis vinkeln hos en rotor som snurrar i hög hastighet. En algoritm som successivt felkompenserar ligger bakom mätresultatet, hävdar företaget.
Österrikiska AMS nya positionssensorer går under namnet 47-serien och består av tre olika kretsar: AS5047D, AS5147 och AS5247. Alla tre kan mäta vinklar med ett fel på maximalt ± 0,17°, hävdar företaget.

Bakom de noggranna mätningarna ligger en egenutvecklad teknik för dynamisk vinkelkompensering, DAEC (Dynamic Angle Error Compensation), med uppgift att minska mätfel som exempelvis uppstår på grund av fördröjningar i signalutbredningen. En algoritm sköter enligt AMS felkompenseringen internt och reagerar automatiskt på förändringar i rotationshastigheten. Varje mätsampel kompenserar således för rotationshastigheten i samma ögonblick som mätningen görs.

Sensorerna i 47-serien har en vinkelnoggrannhet på ±0,08 grader vid 7 000 rpm,  ±0,14 grader vid 12 000 rpm och ± 0,17grader vid 14 500 rpm. SPI-gränssnittet ger upp 14 bitars upplösning ( 0,022 grader) och en maximal upplösning på 2 000 steg/varv i decimalläge och 2048 steg/varv i binärt ABI-läge.

AS5047D är tänkt att användas för industriella tillämpningar, såsom robotar och pulsgivarmoduler. AS5147 är kvalificerad enligt fordonsstandarden AEC-Q10 och lämpad att användas i elektronisk servostyrning och pumpar i bilar.  AS5247 är också AEC-Q100-kvalificerad.

Kretsarna finns att få i prover, medan produktionsvolymer väntas finnas i slutet av juli.

AS5047D och AS5147 kommer kapslade i TSSOP med 14 anslutningar, medan AS5247 är kapslad i en MLF-40 som upptar 7x7 mm.
Kategori: Produkt