JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
 Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise
torsdag 17 oktober 2019 VECKA 42
Begreppet Lean Production anammas av allt fler inom svensk elektronikindustri. De frälsta talar om en sammanhängande japansk filosofi som kan halvera kostnaderna och rädda produktionen kvar i Sverige. De mer sansade talar om att börja med ordning och reda.
Det går en väckelserörelse över Sverige. Under mantrat Lean Production ska svensk produktion kunna förbli just svensk. Det handlar om att bli effektivare i varje led och att ta bort allt onödigt spill av tid, material eller andra resurser.

– Grunden är att se kundens behov, se var man tillför kunden värde och agera därefter. Den som inte är effektiv försvinner. Och det handlar inte bara om produktion, utan ännu mer om avancerad produktutveckling, säger Hans Reich.

– Det går inte ut på att sänka löner. Personer med hög lön skapar ibland mycket värde för kunden, understryker han.

Mer filosofi än teknik

Hans Reich har blivit något av rörelsens profet i Sverige. Som direktör på  ompetensutvecklingsprogrammet Prodesign och tillika styrelsemedlem i nätverket Lean Forum åker han landet runt och missionerar.

En av hans favoritanalogier är den om borren – den ger bara värde till kunden under tiden som hålet borras. Likaså ger fotografen bara värde åt kunden då bilden exponeras. Övrig tid är spill som ska minimeras. Ibland låter det lite klyschigt.

– Lean Production är mycket mer filosofi än teknik. Det tog många år för mig att förstå tänkesättet, säger han.

Ola Johansson på företaget Part Development hör också till förespråkarna. Han är övertygad om att Lean Production, eller rätt och slätt Lean som han kallar det, är vad som krävs för att svensk tillverkningsindustri ska ha en framtid. Han värjer sig mot klyschorna.

– Vi brukar säga att Lean betyder ”strukturerat sunt bondförnuft”. Det börjar med ordning
och reda, säger han.

Rötterna till Lean Production finns hos Toyota. Både Hans Reich och Ola Johansson hävdar att filosofin är huvudskälet till att Toyota vuxit från ingenting till världens näst största och mest lönsamma biltillverkare.

– 80 procent av värdet på en bil härrör från underleverantörer. Så inte ens Toyota kan genomföra Lean Production på egen hand – därför coachar de sina viktigaste underleverantörer i tänkandet och kräver att dessa i sin tur ska lära upp leverantörerna
ett eller två led nedåt, berättar Hans Reich.

Föga förvånande är det sålunda i bilindustrin och hos dess underleverantörer som filosofin fått starkast fäste. Autoliv och Scania nämns ofta som svenska förebilder. Men tänkandet börjar tränga in även i elektronikindustrin.

Ola Johansson nämner Ericssons Boråsfabrik samt kontraktstillverkarna Partnertech
och Note som företag med Leantänkande.

– Vi började avsätta tid för alla att skapa ordning och reda för ett år sedan, berättar Gerd Levin-Nygren, chef för Notes fabrik i Torsby.

– Nu jobbar vi för att optimera produktionsflödena. Vår plan ska vara klar till jul och genomföras i januari. På tre år ska vi bli en leverantör i världsklass, säger hon.

Note har en hel del kunder i bilindustrin som kräver Leantänkande. Man har fått stöd av
Ola Johansson i omvandlingen. Han jobbade tidigare på IVF och han har sett både bilindustri och elektronikindustri brottas med produktivitetsfrågor.

– Med Lean Production kan man halvera genomloppstiden, och därmed halvera det bundna kapitalet. Det går absolut att göra i elektronikindustrin, det finns så mycket att ta tag i där, säger han.

Han har tagit initiativet till en handbok i ämnet som kan laddas ner gratis från Internet.
Del 1 finns ute nu, del 2 och 3 kommer före nyår. Att boken är gratis förklarar han med att kunskaperna redan är allmänt tillgängliga – allt han gjort är att sammanställa dem.

– Boken ska skapa ett behov. Vi vill jobba med insatserna där behoven uppstår, säger han.

Att införa Lean i praktiken är dock inte så lätt. Det kräver såväl pengar som engagemang från högsta ledningen. Ola Johansson menar att ett företag som omsätter 100 miljoner kronor bör räkna med en investering mellan tre och fem miljoner första året. Det är vad utbildningar, tid för att arbeta med Lean och eventuella konsulter kan betinga.

– Ibland måste man också göra om hela fabrikslayouten, och det kräver förstås en investering, säger han.

Att Lean väckt stort intresse men sällan genomförs fullt ut kan även Anna  Svärdemo-Alander på Elektronikindustriföreningen vittna om. Hon hör till de frälsta och tillsammans med Lena Norder på IM-föreningen ordnade hon i våras ett välbesökt
informationsmöte för föreningarnas medlemmar där Hans Reich föreläste. Efter mötet
fick hon en hel del inspirerad och bra respons, men därefter har det vart trögare.

– Det är komplext och tar tid. I småföretag är många ledare samtidigt vd, produktionschef, personalchef och ekonomichef. Att då hinna kompetensutveckla sig och engagera sig är inte lätt, säger hon.

Kundkrav hjälper utvecklingen

– De företag som har kunder som kräver Lean – där rullar det. Men egentligen borde alla jobba med frågorna så att de är beredda när kundkraven kommer.

De Lean-frälsta pratar ofta i termer av helhet. Att optimera ett enskilt produktionsmoment är ingen poäng. Att jaga några sekunders processtid i en tillverkning där varje operatör går sysslolös tio timmar i veckan är förstås meningslöst. Ändå görs det.

– Processtid är lätt att mäta. Helhet är svårare, konstaterar Ola Johansson.

Huruvida Lean Production kommer att vara räddningen för svensk industri är förstås för
tidigt att säga. Men det finns gott om litteratur, kurser och föreläsare att tillgå. Hemsidorna för Prodesign, Lean Forum och IVF kan vara bra ställen att börja leta på, liksom www.eton.se/lean/leanselection.html där Ola Johanssons manual finns.

MER LÄSNING:
 
Branschens egen tidning
För dig i branschen kostar det inget att prenumerera på vårt snygga pappers­magasin.

Klicka här!
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)