måndag 25 juli 2016vecka 30
fb
STARTSIDA Internet of Things Embedded Power Energi Distribution Fordon Kommunikation Medicin Komponenter Produktion Test & mät Technical Papers

Tusen företag ska få upp ögonen för inbyggda system Visa endast artikeln (fr utskrift)
Av Adam Edström (adam@etn.se)
UR ARKIVET: 2000-02-01  

Förra året fick forskningsbolaget Acreo och Mälardalens Högskola 60 miljoner kronor från KK-stiftelsen för att sprida användandet av inbyggda system utanför elektronikindustrin


Nu har arbetet kommit igång. Över 1000 små och medelstora industriföretag ska kontaktas och erbjudas skräddarsydda utbildningar och hjälp med projekt och produktutveckling.

Att elektroniska funktioner kan göra exempelvis mekaniska eller hydrauliska produkter intressantare på marknaden kan låta som en självklarhet.

Utanför elektronikindustrin är det dock inte lika självklart, trots att det är där behovet egentligen är störst.

För ett år sedan anslog därför Stiftelsen för Kunskap- och Kompetensutveckling - KK-stiftelsen - 60 miljoner kronor i ett program kallat Expertkompetens Inbyggda System. Nu har arbetet kommit igång, en styrelse har utsetts och de första företagen har kontaktats.

- Vi ska visa upp möjligheterna, skapa entusiasm, få igång en dialog med företagen och ta fram skräddarsydda utbildningar, säger Sven-Arne Paulsson.

Han har titeln programdirektör och är högste ansvarige för genomförandet.Över hela landet


Programmet drivs i ett konsortium med Mälardalens Högskola och forskningsbolaget Acreo, som bildades genom sammanslagningen av IMC och IOF. Paulsson själv sitter på Teknikbyn i Västerås, som i praktiken blir navet i projektet. Tanken är att Acreos elektronikkompetens och erfarenheter av teknikspridning från bland annat Fuse-projektet ska kombineras med högskolans kompetens inom realtid och mekatronik. För att få nationell spridning deltar även högskolorna i Jönköping och Halmstad, samt Luleå tekniska universitet.

Planen är ambitiös. Konsortiet ska kontakta mellan 1000 och 1500 företag, och räknar med att 500-800 av dem nappar tillräckligt mycket för att delta i personlig information. Runt 600 personer ska delta i skräddarsydda kurser, och därutöver ska 30-50 produktutvecklingsprojekt stöttas med annan utbildning, som examensjobb och projektarbeten på högskolorna.

Om några år hoppas man också ha 25-30 produktprototyper och en handfull demonstratorer att visa upp som konkreta resultat av projektet. Någon egentlig finansiering ska man dock inte ägna sig åt, däremot kan man hjälpa till att inventera andra möjliga källor för detta.

- Kompetensutveckling genom utbildning blir den stora biten. Flaskhalsen kan möjligen bli att högskolorna inte mäktar med att ta fram alla kurser vi behöver. Så vi kommer även köpa kurser från privata kursföretag och andra håll.

Adam Edström

www.inbyggda.org

 
KOMMENTERAT
Kommentarer via Disqus

Administration Jan Tångring
Annonser Anne-Charlotte Sparrvik
Redaktion red@etn.se
Ansvarig utgivare Anna Wennberg på uppdrag av Elektroniktidningen Sverige AB
© Elektroniktidningen Sverige AB
Publiceringssystem Joomla, webbhotell Glesys