fredag 29 juli 2016vecka 30
fb
STARTSIDA Internet of Things Embedded Power Energi Distribution Fordon Kommunikation Medicin Komponenter Produktion Test & mät Technical Papers

Hans Hentzell gör forskningen användbar Visa endast artikeln (fr utskrift)
Av Per Henricsson (per@etn.se)
UR ARKIVET: 1999-12-01  

Mindre egen forskning och mer tekniköverföring till industrin.

Det blir ledstjärnan för det nystartade forskningsbolaget Acreo som bildades genom sammanslagningen av Industriellt Mikroelektronikcentrum och Institutet för Optisk Forskning.- Vi ska vara ledande på att förädla och förmedla forskningsresultat till användbar teknik.

Det säger Hans Hentzell som är vd på forskningsbolaget Acreo.

Betoningen på orden förädla och förmedla är viktig. Acreo har sina rötter i IMC och IOF, två forskningsinstitut där de tekniska resultaten mätt i μm, nm eller GHz sattes i första rummet. För att förtydliga sig tar Hans Hentzell kopparledare i kiselkretsar som exempel:

- Vi skulle inte utveckla en kopparprocess bara för att det ligger i teknikfronten utan för att det löser ett problem för en kund, säger han.

- Däremot får man löpa risken att lyckas. Det innebär att om vi på Acreo har tagit fram en komponent i en unik process så måste vi kunna tillverka mindre serier när den ska kommersialiseras.

Här finns också en kursändring. Acreo har en uttalad målsättning att knoppa av företag. Det gäller lyckade projekt som inte tas om hand av industrin.

- Kanske kan dessa bli grunden för en svensk tillverkningsindustri, säger han.

Hans Hentzells ord väger tungt. Han har mycket stor frihet att tillsammans med enhetscheferna styra Acreo dit han vill så länge verksamheten går bra.

I hans strategi ingår också att skydda tekniken med patent. Acreo har därför ungefär samma system som storföretagen för att uppmuntra de anställda att lämna in patentansökningar.

- Men ser vi inga intäkter inom 18 till 30 månader så droppar vi patentet.

Verksamheten, som beräknas omsätta 130 miljoner i år, finansieras till 51 procent genom industriprojekt. Resten kommer från staten och EU.

- Ägarna har inget vinstutdelningskravkrav, men visst ska det vara vinst, säger han.

Acreo har inte mer än 10 procent i grundanslag. Resten är uppdragsfinansierat. Jämfört med andra europeiska länder är det mycket lite.

- Snittet för Europa ligger på 25 till 30 procent.

Även om Hans Hentzell signalerar en kursändring med orden förädla och förmedla så är tekniken ändå basen för verksamheten och Acreo har sex ben att stå på: bildgenerering, elektronikbyggsätt, fotonik, kiselkarbid, mikromekanik och ytkarakterisering. Dessutom finns en avdelning med fem personer som hjälper små och medelstora företag att anamma ny teknik.

Under nästa år breddas verksamheten med ett sjunde teknikområde: systemkonstruktion på kisel (se Elektroniktidningen 19/99). Det innebär att man måste rekrytera friskt. Inom tre till fyra år ska Acreo ha växt från 130 till 200 personer. Det är ungefär samma storlek som under föregångaren IM:s glansdagar i slutet av 80-talet.

Av nyrekryteringarna är målet att en femtedel ska komma från industrin och en femtedel ska ha forskarbakgrund.

- För det nya centrat för systemkonstruktion i Norrköping krävs det rekrytering från framför allt utlandet. Det skulle ta alldeles för lång tid att bygga upp kompetensen från noll.Högskolor och företag i nätverk


Lika viktig som den egna kompetensen är det nätverk man ständigt jobbar på att förbättra. Där ingår flertalet av de tekniska högskolorna men givetvis också många företag. En del är avknoppningar som till exempel Altitun, Strand Interconnect och Svenska Grindmatriser. Men stora kunder är också Flir Systems, Ericsson och norska Opticom, som försöker utveckla tredimensionella minnen i polymer- teknik (se Elektroniktidningen 1/98).

Sedan ett antal år tillbaka samarbetar även högskolan intimt med de större företagen. Men Hans Hentzell upplever trots det inte högskolorna som konkurrenter:

- De kan inte hjälpa till med prototypframtagning eller småserieproduktion. Omvänt publicerar vi väldigt lite och har heller ingen ambition att producera doktorer.

Acreo säljer i huvudsak sina tjänster till svenska företag även om man givetvis deltar i EU-projekt. Men Hans Hentzell har ambitionen att få fler utländska kunder.

- Vi har snart vuxit ur Sverige.

Inom ett par månader hoppas Acreo att vara certifierade enligt ISO 9001. Ett arbete som tagit två år.

Att få ordning på pappersflödet är nog nödvändigt om man har ambitionen att vara världsbäst på att förädla och förmedla forskning till användbar teknik.

Per HenricssonDjupa rötter


Acreo bildas genom sammanslagningen av Industriellt Mikroelektronikcentrum, IMC, och Institutet för Optisk Forskning, IOF. Men rötterna går tillbaka till 60- talet då Institutet för Mikrovågsteknik skapades vid KTH. 1988 bytte man namn till Institutet för Mikroelektronik och flyttade ut till Electrumhuset i Kista.

1993 delades IMC upp i tre delar: en mindre del införlivades med Institutionen för Fotonik på KTH, halvledarlabbet blev en fristående enhet under KTH och den resterande delen slogs ihop med Industriell Mikroelektronik och Materialteknik, IMM, i Linköping som Hans Hentzell lett från starten 1982.

Det sammanslagna institutet döptes till Industriellt Mikroelektronikcentrum. I somras flyttade Linköpingsdelen av IMC till Norrköping.

PH

Annons
Annons
 
KOMMENTERAT
Kommentarer via Disqus

Administration Jan Tångring
Annonser Anne-Charlotte Sparrvik
Redaktion red@etn.se
Ansvarig utgivare Anna Wennberg på uppdrag av Elektroniktidningen Sverige AB
© Elektroniktidningen Sverige AB
Publiceringssystem Joomla, webbhotell Glesys