onsdag 27 juli 2016vecka 30
fb
STARTSIDA Internet of Things Embedded Power Energi Distribution Fordon Kommunikation Medicin Komponenter Produktion Test & mät Technical Papers

Acreo vill ligga i täten inom sju områden Visa endast artikeln (fr utskrift)
Av Adam Edström (adam@etn.se)
UR ARKIVET: 1999-11-01  

Det nyligen invigda forskningsinstitutet Acreo spänner bågen högt. Målet är att bli världsledande inom de sju nischer man är verksam.


I förra veckan invigdes officiellt Acreo, sammanslagningen mellan Industriellt Mikroelektronikcentrum, IMC, och Institutet för Optisk Forskning, IOF. Acreo är ett forskningsinstitut, med ena foten i akademin och andra i industrin men huvuddelen av verksamheten på en glidande skala däremellan.

Formellt ägs man till 60 procent av Föreningen Mikroelektronisk och Optisk Forskning, FMOF, och till 40 procent av staten genom ett bolag kallat Ireco.

Sammanslagningen har dragit ut på tiden ungefär ett halvår, vilket delvis beror på juridiska detaljer i omvandlingen av IMC från stiftelse till aktiebolag, delvis på flytten av huvudkontoret till Norrköping och optikdelarnas flytt till Kista, och delvis på svårigheter att få två kulturer att jobba tillsammans. Nu är dock allt på plats och de interna problemen lösta, enligt Hans Hentzell.

- Nu siktar vi högt. Vi ska bli världsledande inom de nischer vi är verksamma, säger han.

De nischerna är idag sju till antalet, fördelade på Kista och Norrköping. Elektronikbyggsätt är den största verksamheten, med 30 anställda och en omsättning i år på 32 miljoner kronor. Fotonik, bildgenerering och mikromekanik har alla runt 20 anställda och omsätter 20-25 miljoner, kiselkarbid och ytkaraktärisering är ungefär hälften så stora och slutligen finns en avdelning kallad FTU, Företag Teknik Utveckling med fem anställda och en omsättning på drygt 5 miljoner kronor.

De totalt 130 medarbetarna väntas bli 200 inom tre år. Detta trots att personalpolitiken bland annat syftar på att de anställda ska ges möjlighet att bilda bolag för att vidareförädla en del goda idéer.

Ägarföreningen FMOF ska också öka från dagens 35 medlemmar till runt 100, något som enligt Acreos ordförande Leif Bergström ska ha skett till början av år 2001.

Diger resultatlista


Acreo må vara ett nytt bolag, men rötterna skäms inte för sig. Vd Hans Hentzell pekar ut att "föräldrarna", IMC och IOF, under de senaste nio åren bland annat åstadkommit följande:

* Sju företag, bland dem Altitun, Strand Interconnect, Svenska Grindmatriser och Catella Generics är avspunna.

* Fyra licenser för kompetensförsörjning, som bland annat varit drivande krafter bakom Ericssons sub-my-elektronik och de flerchipsmoduler som Saab Combitech tillverkar åt Haldex, som sitter i en del Audibilar.

* Fem projekt har lett till prototyper med en förväntad intäkt på tio gånger det satsade kapitalet.

* 29 små och medelstora företag har deltagit i utvecklingsprojekt, varav 18 sponsrats av EU.

* Nyckelroll i det konstruktionscentrum för systemkretsar som nu byggs upp i Norrköping.

Adam Edström

Annons
Annons
 
KOMMENTERAT
Kommentarer via Disqus

Administration Jan Tångring
Annonser Anne-Charlotte Sparrvik
Redaktion red@etn.se
Ansvarig utgivare Anna Wennberg på uppdrag av Elektroniktidningen Sverige AB
© Elektroniktidningen Sverige AB
Publiceringssystem Joomla, webbhotell Glesys