lördag 28 maj 2016vecka 21
fb
STARTSIDA Internet of Things Embedded Power Energi Distribution Fordon Kommunikation Medicin Komponenter Produktion Test & mät Technical Papers

Acreo vill analysera småföretag Visa endast artikeln (fr utskrift)
Av Charlotta von Schultz
UR ARKIVET: 1999-10-01  

Acreo vill analysera små svenska elektronikföretag och ta fram en handlingsplan för att stärka konkurrenskraften. Projektet finansieras av Nutek.


- Vi vill hjälpa småföretag med helhetssynen, säger Bo Österberg på Acreo i Norrköping.

Han är en av personerna bakom det nya Nutekfinansierade projektet "Teknikbaserad affärsutveckling för elektronik- och optikföretag". Acreo använder ett koncept utvecklat i samarbete med företaget CER Education i Göteborg.

Initiativet har en norsk förebild i projektet Ebunt, som analyserar norska elektronikföretag. Och liksom för Ebunt är Acreoprojektets mål att finna sätt att öka konkurrenskraften och tillväxten.

- En norsk undersökning visade att tillväxten i företagen som gått igenom Ebunts program ökade 10 till 20 procent mer jämfört med liknande företag som inte gått igenom programmet, säger Bo Österberg.

Acreos vill analysera företag och presentera en handlingsplan.

- Det kan röra sig om att förbättra informationsförsörjningen. Många företag har inte insett vilka möjligheter exempelvis Internet ger för att bevaka marknad, konkurrenter och teknik.

Det kan också handla om att pröva ny teknik eller att minska beroendet av en enda kund.

- Många svenska elektronikföretag är beroende av ett stort svenskt telekombolag. De måste hitta ett andra ben att stå på, och vi räknar med att vårt program kan ge förnyelse och utveckling, säger Bo Österberg.Formulär och intervjuer


Rent praktiskt går analysen till så att alla anställda i företaget fyller i ett frågeformulär som rör allt från trivsel och engagemang till teknikkompetens.

På så vis ska man få reda på starka och svaga sidor hos varje person. Företagets nyckelpersoner intervjuas grundligt och Acreo gör en teknikavstämning. Sedan samlas de anställda till ett seminarium där man bestämmer företagets inriktning och tar fram en handlingsplan.

I november drar Acreo igång en pilotomgång med fem företag. Man har redan presenterat programmet för nio företag, varav minst sex visade intresse av att delta enligt Österberg. Nutek skjuter till runt en miljon kronor för i år.

- Vi hoppas på fortsatt stöd från Nutek om vi kan visa resultat, säger Bo Österberg.

Efter det första försöket är det tänkt att Nutek ska stå för halva kostnaden och företagen för andra halvan.

Charlotta von Schultz

Annons
 
KOMMENTERAT
Kommentarer via Disqus

Administration Jan Tångring
Annonser Anne-Charlotte Sparrvik
Redaktion red@etn.se
Ansvarig utgivare Anna Wennberg på uppdrag av Elektroniktidningen Sverige AB
© Elektroniktidningen Sverige AB
Publiceringssystem Joomla, webbhotell Glesys