tisdag 26 juli 2016vecka 30
fb
STARTSIDA Internet of Things Embedded Power Energi Distribution Fordon Kommunikation Medicin Komponenter Produktion Test & mät Technical Papers

Växthus för system på kisel Visa endast artikeln (fr utskrift)
Av Redaktionen
UR ARKIVET: 2000-08-15  Ett centrum för system-på-kisel svänger man inte ihop så lätt. Men med hjälp av halvledartillverkaren Atmel, tre inhemska universitet och vassa armbågar ska nog Magnus Danestig få till det. Om tre år ska det vara full fräs i Norrköping.

- Atmel är en möjlig väg för oss ut i världen. De har god inblick i kundbehov och ett stort kundnätverk samt förstås ett stort processkunnande.
 
Det säger Magnus Danestig, projektledare vid System Level Integration Center (Slic) inom Acreo i Norrköping.
 
Tanken är att Acreo-Slic kontinuerligt ska rekrytera och utveckla expertis i gränslandet mellan systemkonstruktion, kretskonstruktion och programvaruutveckling. Centrumet ska husera ett trettiotal ingenjörer som följer med till de konstruktionscentrum som efterhand kommer att avknoppas.
 
Atmel är först ut att etablera sig som samarbetspartner till Acreo-Slic. Inriktningen blir integrerade kretsar för trådlös kommunikation. Och rekryteringen går för högvarv. Hittills har sju personer anställts och man siktar på att knyta upp ytterligare tio innan jul. överst på önskelistan står kompetens inom konstruktion av rf-kretsar på kisel samt en expert på snabb AD-omvandling.
 
- En eller annan doktor skulle kunna ge ytterligare tyngd åt projektet. Det är viktigt att vi inte blir en ren konsultfirma för asicar. I stället måste vi ha en stor andel egen forskning och utveckling, säger Magnus Danestig.
 
I och med att Socware, i vilket Acreo-Slic ingår, står med ett ben i den akademiska världen ska det kunna undvikas. En uttalad tanke med satsningen är att man ska kunna se problemen i industrin för att sedan, i samarbetet med universiteten, kunna styra en del av forskningen i önskad riktning.
 
Meningen är också att studenter ska kunna komma till Acreo-Slic från den Socwareutbildning som startar i höst på högskolorna i Lund, Linköping och Stockholm för att göra praktik eller på annat sätt fortbilda sig inom system-på-kisel.
 
- Det kommer att ske en korsbefruktning, där vi förser företagen med kompetens i utbyte mot att studenterna får ta del av den senaste tekniken, säger Magnus Danestig.
 
Dit räknar han till exempel en bipolär CMOS-process i kisel-germanium som Atmel behärskar.
 
Målet är att tre företag ska förses med konstruktionskunnande till 2003. Bland de tre ingår förutom Atmel också nystartade Bluetronics (se artikel sid 29). Vem den tredje blir är inte bestämt ännu.
 
En viktig anledning till att Acreo-Slic inledningsvis kommer att fokusera på radiosystem och system med blandade analoga och digitala funktioner är naturligtvis närheten till tungviktarna Nokia och Ericsson. Man rider helt enkelt på vågen av ett gott världsrykte inom trådlös kommunikation.
 
Men trots att Nokia och Ericsson har representanter i Socwares styrelse, där Acreo företräder småföretagarna, har Acreo-Slic ännu inget direkt samarbete på SoC-området med mobiljättarna.
 
- Ericsson gör nog mycket av det här på egen hand.
 
Och det är inte utan att han är lite bekymrad över storföretagens slutenhet.
 
- De stora företagen håller på sitt och syns inte gärna. Om vi ska kunna locka studenter till tekniska utbildningar måste företagen visa upp vad de håller på med, säger Danestig.
 
Han tror dock att storföretagen ändå ser positivt på satsningen, eftersom den ökar den nationella kompetensen och drar till sig internationellt intresse.
 
Själv gick Magnus Danestig fysikerlinjen i Linköping. Efter en Stockholmsturné till Ericsson i Kungens Kurva och EMC-problem i växlar återvände han till Linköping, där han kom att arbeta med digitala gruppantenner på Försvarets Forskningsanstalt (FOA). 1999 lade han fram en licentiatexamen som handlade om styrbara mikrovågsfilter.
 
Han har flera idéer hur man skulle kunna skapa ett större intresse för teknik i samhället. Ett förslag är att starta ett tekniknytt på tv, ungefär på samma sätt som A-ekonomi.
 
- Allmänbildningsnivån inom naturvetenskap tillåts vara låg. Mycket lägre än till exempel inom historia, säger Magnus Danestig.


Stefan Hultquist
 
KOMMENTERAT
Kommentarer via Disqus

Administration Jan Tångring
Annonser Anne-Charlotte Sparrvik
Redaktion red@etn.se
Ansvarig utgivare Anna Wennberg på uppdrag av Elektroniktidningen Sverige AB
© Elektroniktidningen Sverige AB
Publiceringssystem Joomla, webbhotell Glesys