JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
 ETN.fi  Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise
fredag 18 september 2020 VECKA 38

Niclas Fock – gör fordonsfolk till flygexperter

Teknikkonsulten Combitech är en doldis. Men med ett nybildat ingenjörshus i Trollhättan, tydligare frihet från ägaren Saab och en stark tillväxt är den anonyma stämpeln på väg att tvättas bort. Det tror Niclas Fock, som i nära 20 år byggt upp företagets industriverksamhet inom inbyggda system och närgränsande områden.
– Jag började 1994. Då var jag den första anställda i Linköping och fick i uppdrag att bygga upp kontoret här. Jag har anställning nummer 21 i den grenen som jag kommit in, säger Niclas Fock.

Idag är han divisionschef för företagets produktutvecklingssida med närmare 800 anställda – cirka 90 procent är ingenjörer som jobbar med tekniska system från sensorer till databaser och hela konstruktionen. De finns utspridda på ett tiotal orter, främst i Mellan- och Sydsverige.  

Sedan Niclas Fock började på företaget har mycket hänt. Flera verksamheter har gått samman. Dagens Combitech bildades år 2006, när Combitech Systems och delar av Aerotech Telub slogs ihop. Och nu jobbas det hårt på att tvätta bort anonymiteten, som främst bottnar i företagets hemligstämplade militära verksamhet och Saabs ägande.

– När jag började var det Saabloggan som gällde. Vi lutade oss mycket mot Saabs funktioner till en början. Det är faktiskt bara sedan ett år tillbaka som Combitech redovisas som en separat enhet i Saabs årsredovisning, förklarar Niclas Fock.

Combitech har däremot varit ett självständigt företag inom koncernen sedan starten. Det är en väsentligt ingrediens – utan den skulle företaget exempelvis inte kunnat ta hem full pott i FMV:s ramavtalsupphandlingar, som skedde i början av detta år.

– Där är det väldigt viktigt att vi har en självständig roll i förhållande till Saab. Det handlar om att vi ska kunna göra förstudier, kravspecar, verifieringar och granskningar av Saabs produkter utan jävssituation.

Verksamheten är i stort fördelad så att hälften är militärt och hälften är civilt. Samtidigt sker cirka 40 procent av försäljningen internt inom Saab, medan Ericsson, AB Volvo, FMV, Siemens, Autoliv och en mängd andra företag står för de övriga 60 procenten.

På frågan om hur stor del av uppdragen som sker hos kund blir svaret en fråga.

– Är det ansvaret eller fysisk närvaro du menar? Tar man ansvarsgränsen, så tar vi inom min verksamhet ett större ansvar i cirka 70 procent av projekten. Däremot sitter de allra flesta konsulter hos kunden.

I Linköping – där Combitech har två våningsplan i det som i folkmun kallas Vita Huset i Mjärdevi Science Park – har man dock samlat ett antal verksamheter som sköts i egen regi. Mellan de olika fysiska verksamhetsdelarna råder strikta regler om vem som har tillträde.  

Combitech är en av Sveriges största teknikkonsulter – den tredje störst inom inbyggda system enligt Elektronik-tidningens färska ranking publicerad i vår februariutgåva. Företaget har drygt 1 300 anställda på 20 orter i Sverige, liksom ett kontor i Norge. Kompetens-områdena är främst informationssäker-het, systemintegration, mekanik, systemsäkerhet, systemutveckling och logistik. Combitech ingår i försvars- och säkerhetskoncernen Saab. 
Här finns bland annat en telekomverksamhet som arbetar med infrastruktur.

– För kunden handlar det om att knyta ihop olika system med olika standarder på radiobassajten. Man vill ju inte ha en GSM-mast, en LTE-mast och så vidare. Istället vill man ha allt på samma sajt, både antenn och apparatmässigt, och man vill hantera så mycket som möjligt i mjukvara.

Självklart finns i huset även en stor Saab-verksamhet. Här handlar det i första hand om flygprojekt, där exempelvis den obemannade helikoptern Skeldar har sin givna plats.

– Vi har även något vi kallar Reality Labs en trappa ner. Där kan vi hjälpa kunderna att visualisera sina idéer fram till en färdig produkt. Vi kan synliggöra hur ett system skulle kunna fungera innan det finns, säger Niclas Fock.

Som ett exempel på hur detta kan gå till tar han Svensk Biogas, som tagit avstamp i labbet för att få hjälp att effektivare hantera sina tankstationer för biogas.

Tidigare åkte serviceteam dagligen runt för att kontrollera hur fyllda gastanken på de olika stationerna var. Först när de var tomma byttes de ut. Genom simuleringar i labbet har Combitech kunnat visa hur man med relativt enkla medel kan bygga ett betydligt effektivare system.

– Informationen om hur fullt ett gasflak är fanns redan. Vi har byggt ett system som kommunicerar den informationen till en central server. Genom att även adderat en GPS och ett id-nummer till varje flak kan man hålla reda på var de befinner sig.

Combitech är ett konsultföretag med vind i seglen. För fjolåret rapporterade företaget 41 procent omsättningsökning till 1 410 miljoner kronor, 30 procent personaltillväxt och god lönsamhet. Den interna och externa försäljningen har, kanske lite förvånande, vuxit i samma takt.

– Beställningarna av Gripen som det svenska försvaret nyligen, lade samt den nya verksamheten i Trollhättan har gjort att även Saab-verksamheten vuxit.

Trollhättan är ett kapitel för sig. Långt innan Saab Automobile gick i konkurs för ett drygt år sedan hade Combitech tagit kontakt för att utröna om det fanns outnyttjade resurser i Trollhättan.

– Saab hade stora behov av ingenjörer på flygsidan och vi frågade oss var vi kan hitta ingenjörskraft. I Brasilien, i Indien eller kanske i Trollhättan?

När konkursen sedan kom hade Combitech redan skissat på ett koncept.

– Så vi bestämde oss för att gå vidare. Vi gjorde det i samarbete det statliga riskkapitalbolaget Fouriertransform, vars uppgift är att skapa fordonsjobb i Västsverige. Om det tog risken att skapa ett separat bolag med en del ingenjörer, så gjorde vi detsamma med ingenjörer som Saab hade mer direkt behov av i samband med Gripenjobben, förklarar Niclas Fock.

Idag har Combitech 130 anställda vid utvecklingscentret i Trollhättan, där majoriteten arbetar med konstruktionsuppdrag kring Jas 39 Gripen, medan Fouriertransformsägda LeanNova har ungefär lika många. På sikt är målet att antalet ska öka till 400  –  hälften anställda av Combitech, hälften av LeanNova – där alla sitter i gemensamma lokaler.

– Från början var Trollhättan något av ett riskprojekt eftersom vi inte visste om det skulle gå att göra fordonsingenjörer till flygingenjörer. Men verksamheten i försvars-Saab har kvitterat att det har gått över förväntan, så oron som kan ha funnits, har kommit på skam.

Samtidigt kan man konstatera att Combitech nog är som klippt och skuret för att klara ett uppdrag som detta. Företaget forskar aktivt inom just kunskaps- och erfarenhets-överföring.

– I vintras har jag sagt ok till den nionde doktoranden inom området yrkeskunnande och teknologi, varav några har redan doktorerat. Jag är själv en av de nio, säger Niclas Fock och skrattar, för det här är ett ämne som han brinner för.

Syftet är i grunden att få personalen att föra ett filosofiskt resonemang kring den egna yrkesrollen genom något man kallar dialogseminarier.

I Trollhättan har det handlat om två aspekter. Den ena är vad som händer när man tar ingenjörer ur bilindustrin och anställer dem som konsulter. Vad händer med yrkesrollen och yrkesidentiteten? Och hur påverkar det arbetet? Den andra handlar om hur kunnandet inom att utveckla och konstruera bilar kan överföras till att bygga flygplan istället.

– Kan man få människor att reflektera över sin erfarenhet och det man lärt sig under alla år man jobbat, så kan man i detta fall förhoppningsvis få flygindustrin att lyfta sig rejält.

Men flygindustrin är bara en delmängd av Combitechs verksamhet inom inbyggda system. Företaget jobbar inom en mängd branschsegment, däribland medicinteknik, energi, telekom och automation.

– Samtidigt är fordon ett nytt och växande segment för oss. Vi har funnits på tunga fordon och underleverantörer inom fordon, men nu går vi även in mot OEM:er i och med Trollhättecentret.

Idag ägnar sig Trollhättecentret till cirka 80 procent åt Jas Gripen, även om några småprojekt inom exempelvis motorstyrning också drivs där.

– Infotainment kommer vi säkert också att hålla på med framöver, men det lägger vi inte krut på än, konstaterar Niclas Fock.
MER LÄSNING:
 
Här får du våra nyheter gratis
• Tidningen, i brevlådan (länk).

• Dagligt nyhetsbrev (länk).
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)