JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
 ETN.fi  Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise
onsdag 1 april 2020 VECKA 14

Miljoner till elkraftteknisk forskning

21 svenska forskningsprojekt inom det elkrafttekniska området får nu ett hyggligt tillskott i kassan – totalt 24,9 miljoner.
Det är samverkansprogrammet Elektra som beviljar nya anslag. Elektra finansieras av Energimyndigheten och elindustrins forskningsorgan Elforsk och har en budget som räcker till 2017.

Programmets vision är att högskolan i samverkan med industrin ska formulera och lösa forskningsuppgifter som svarar mot industrins problemställningar och som samtidigt leder till utbildning av forskarstuderande samt seniorforskning vid högskola/universitet.

– Elkraftsystemet genomgår för närvarande stora omställningar med ett snabbt ökande inslag av IT, kraftig tillväxt av förnybar elproduktion samt förändringar i elanvändningen. Samarbetet mellan näringsliv och akademi säkerställer att forskningen är både högkvalitativ och relevant, säger Fredrik Lundström på Energimyndigheten.

Programmets fokus ligger på fem områden:

1. Elkrafttekniska system
2. Elkrafttekniska komponenter
3. Elektromagnetiska system
4. Kraftelektroniska system
5. Elkrafttekniska försörjningssystemets interaktion med fordonssystem

På materialområdet finns bland annat projekt som forskar på nanokompositer som kan förbättra effektiviteten och funktionen i framtidens elnät. Här finns potential att i framtiden ersätta dagens isolationsmaterial och förbättra möjligheterna till energieffektiva elöverföringar vid högre spänningar.  

Projekt inom systemområdet tittar på vad som krävs för att integrera en ökad andel förnybar elproduktion från till exempel vindkraft, med bibehållen stabilitet i kraftsystemet. Det kan även röra sig om hur optimering av vattenkraften kan öka reglerkraftförmågan och gynna kraftsystemets flexibilitet.

På komponentnivå forskas det exempelvis på högspända likströms-växelströmsomriktare som kan förbättra energieffektiviteten och funktionen i framtidens elnät.

Läs mer om de 21 forskningsprojekt som ingår i Elektra.
MER LÄSNING:
 
Här får du våra nyheter gratis
• Tidningen, i brevlådan (länk).

• Dagligt nyhetsbrev (länk).

245
elektronik­konsulter

Registrera ditt företag nu!
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)