JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Analog signalbehandling ger snabb tv-länk

Analog signalbehandling ger snabb tv-länk

Basbandsdelen i dagens kommunikationssystem är digitala och kräver därför väldigt mycket beräkningskraft och därmed ström. Det vill uppstartsföretaget Wyberry  lösa med analog signalbehandling. Den första produkten är en milli­metervågslänk som kan ersätta fiberkablarna i tv- och videoproduktion.
De flesta av oss betraktar nog analog signalbehandling med stor skepsis. Tekniken är visserligen blixtsnabb men samtidigt mycket svårt att ”programmera” så att resultatet blir förutsägbart.

– Men det har hänt jättemycket sedan 60- och 70-talet. Idag finns det bra simuleringsmodeller och användbara verktyg, säger Simon Zhongxia He på uppstartsföretaget Wyberry.

Vi hoppar tillbaka till 2007. Då träffade Simon Zhongxia He Chalmersprofessorn Herbert Zirath på en konferens i Singapore. Mötet ledde till att han valde Göteborg istället för USA för sina doktorandstudier.

Det var under dessa som han började fundera på vad en basbandskrets egentligen gör.

– Man skickar in ettor och nollor och får ut en mellanfrekvens, men mellanfrekvensen består egentligen av diskreta punkter, säger han och ritar för att förklara.

– Jag tänkte att det här borde man kunna göra rent analogt.

Bit för bit har han sedan konstruerat en analog basbandsmodul bestående av standardkomponenter för bland annat faslåsning och enveloppsföljning.

Mest arbete har han lagt på att få mottagaren att fungera. Den måste kunna hantera distorsion och synkroniseringen av klockan.

För själva upp- och nedkonverteringen av mellanfrekvensen till millimetervågsområdet används standardmoduler från Chalmersavknoppningen Gotmic eller Kistabaserade Sivers IMA.

En stor fördel i videosammanhang är att fördröjningen blir så kort som 40 µs. I digitala länkar handlar det annars om två till tre bilder vid 24 bilder per sekund, vilket motsvarar 100 till 200 ms. Det är tillräckligt mycket för att man ska se misspassningen mellan bild och ljud.

En första tillämpning för tekniken är därför en videolänk som kan ersätta de optokablar man använder sig av för att koppla ihop kameror och annan videoutrustning under till exempel en konsert.

Wyberry visade upp en första prototyp av länken som klarar 1,5 Gbit/s (HD-SDI) på SEE-mässan. Den arbetar på 60 GHz-bandet där det finns tillräckligt med bandbredd för att klara den höga datatakten. Länken når upp till 500 meter och har en fördröjning på under 50 µs, klart bättre än konventionella mikrovågslänkar.

Under utveckling finns fler modeller med datatakter upp till 10 Gbit/s eller mer.

Den patenterade tekniken passar också för andra tillämpningar som exempelvis radar eller avbildande system. Däremot är den inte tillräckligt flexibel för ett mobiltelefonnät med ständigt skiftande radiomiljö.
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus