JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Patentbloggaren Florian Müller går till attack mot svenska telekombolaget Ericsson för att det anlitar patenttrollet Unwired Planet för att driva in licenspengar från bland annat Samsung. Enligt Ericsson är Florian Müllers kritik onyanserad och själv beskriver företaget samarbetet med Unwired Planet som ett av flera sätt att få en rimlig avkastning på sitt forsknings- och utvecklingsarbete.
I januari 2013 sålde Ericsson 2685 stycken mobilpatent till Unwired Planet som är ett så kallat patenttroll – ett företag med patentlicensering som enda verksamhet. Med patenten från Ericsson mer än tiodubblades Unwireds patentportfölj.

”Sålde” ska dock sättas inom citationstecken, eftersom Ericsson inte tog betalt för patenten.

Istället finns ett avtal mellan de två som ger Ericsson en andel av de pengar som Unwired Planet lyckas driva in för patenten: 20 procent upp till 100 miljoner dollar, 50 procent upp till en halv miljard, och 70 procent därutöver.

SKILLNADEN MELLAN
ATT
LICENSIERA SJÄLV
OCH VIA OMBUD

Hur kan det komma sig att ett och samma patent plötsligt blir mer värt när det flyttas från Ericsson till Unwired?

– Det är exakt rätt fråga! Det är precis den fråga alla borde ställa sig, säger Florian Müller.

Elektroniktidningen har bollat frågan med Florian Müller och Ericsson utan att lyckas landa i något tydligt svar. Men här följer några teorier.

• Genom att stycka upp sin patentportfölj får Ericsson möjlighet att skicka flera räkningar till samma bolag, och därmed totalt tjäna mer pengar på sina patent.

• Det är dumt att tacka nej till pengar – Ericsson har inget att förlora på att pröva ytterligare en strategi för att få in licenspengar.
 
• Patenttvister omfattar av praktiska skäl typiskt bara en handfull patent. Genom att stämma via ombud får Ericsson en praktisk möjlighet att driva in pengar för fler av sina patent.

• I uppgörelsen med Unwired ingår att Ericsson skyddas från att attackeras med andra patent från Unwired, som bland annat redan stämt HTC, Huawei, Apple, Google, LG, Square och Microsoft.

• Genom att driva in pengar via Unwired exponerar inte Ericsson sig för risken att motstämmas för egna patentintrång vilket är en vanlig utveckling i patenttvister. Risken flyttas inte över till Unwired eftersom det som patenttroll inte har någon verksamhet som kan inkräkta på patent – det är just detta som är poängen med att vara ett patenttroll.

• Patenttroll behöver inte oroa sig för att dålig PR påverkar försäljningssiffror negativt eftersom de inte har någon försäljning. Ett rykte om att vara aggressiv kan tvärtom vara en tillgång – det kan skrämma andra potentiella licenstagare att betala utan att bråka.
Det som är skett är alltså ingen egentlig försäljning, utan liknar snarare att Ericsson anlitat ett ombud för att driva in licensavgifter, istället för att göra det på egen hand.

Det här är en strategi som patentbloggaren Florian Müller är starkt kritisk till.

– Upplägg av det här slaget ger ett dåligt rykte till patentlicensering och till patentöverföringar.

Han jämför upplägget att driva in licenser via ombud med en historisk krigstaktik: att föra krig via pirater. Stater brukade ge pirater fribrev att plundra handelsskepp från fiendelandet. Fenomenet kallas privateering på engelska.

Florian Müller ser den här typen av kaparverksamhet som det största problemet i ICT-patentvärlden just nu.

Samsung är ett av de företag som nu kan komma att få betala Ericsson från två håll. I januari i år gick Samsung med på en licensuppgörelse med Ericsson, som gav Ericsson minst 4,2 miljarder kronor. Uppgörelsen gav dessutom de två företagen fri tillgång till varandras mobilpatent.

Men eftersom Ericsson innan uppgörelsen flyttat en del av sin mobilpatent till Unwired Planet, finns  möjligheten att Samsung snart kommer att få betala ytterligare pengar till Ericsson eftersom Unwired Planet just nu stämmer Samsung med Ericssons före detta patent.

Florian Müller betonar att han inte vill peka ut just Ericsson som skurk. Enligt Florian Müller är kaparstrategin vanlig i branschen. Orsaken till att det går att använda Ericsson som exempel är att Unwired Planets verksamhet är ovanligt öppen.

Nokia är istället det nordeuropeiska företag som enligt Florian Müller just nu sätter överlägset flest patent i händerna på patenttroll.

Vad bör man göra åt privateering i patentvärlden?

– Man kan prata om det, som du och jag gör nu. Jag tror att privateering kommer att bli mindre populärt om det finns mer medvetenhet om vilken orättvis metod det är, säger Florian Müller.

– Dessutom borde det finnas mer transparens kring patentägarskap. Patentöverföringar som inte offentliggjorts borde inte vara möjliga att driva in licensavgifter för.  

– Inte bara överföringar borde vara offentliga, utan alla typer av arrangemang som relaterar kring licensindrivning från tredje part, som exempelvis att att dela på intäkterna, säger Florian Müller.

Elektroniktidningen får ingen kommentar från Samsung om Florian Müllers utspel.

– Vi har som generell policy att aldrig kommentera partners eller konkurrenter, hälsar företagets pressavdelning.

Men i tvisten med Unwired Planet argumenterar Samsung i linje med Florian Müller att företaget inte borde behöva licensiera patent från Unwired Planet, eftersom det är Ericsson som ”styr” Unwired Planet och Samsung redan har ett licensavtal med Ericsson.

Fenomenet med patenttroll har vuxit dramatiskt under de senare åren. De betraktas som ett problem för innovationsklimatet i bland annat USA, där lagstiftning förbereds för att försöka skrämma undan trollen.  Licensering via ombud av det slag som Ericsson gör via Unwired Planet, är en av de taktiker som FTC och justiedepartementet tittar närmare på, i samband med detta.

Ericsson beskriver upplägget med Unwired Planet som ett av flera sätt att finansiera sina forsknings- och utvecklingsinvesteringar i mobilstandarder. Patenten som Ericsson flyttat till Unwired Planet är standardessentiella – de täcker teknik som man måste använda för att kunna implementera standarder.

– Vi anser att avyttrande av essentiella patent kan vara positivt för IKT-branschens tillväxt. När det sker på ett korrekt sätt är det en väg för innovatörer att på ett snabbare sätt få en rättmätig avkastning på sina betydande investeringar och bidrag till ekosystemet, säger Johannes Arvidson Persson på Ericssons pressavdelning.

– För att standardiseringsekosystemet ska fungera i längden måste det finnas en balans mellan incitamenten att utveckla standarden och incitamenten att implementera standarden. Det är en förutsättning för att företag som Ericsson ska kunna motivera att fortsatt dela med sig av resultatet av ledande forskning inom mobilradioteknik.  
 
Nya aktörer har på senare år gjort det svårare att hämta hem investeringarna, enligt Ericsson.

– Balansen har utmanats av ett antal företag, som i de flesta fall bidrar i ytterst begränsad utsträckning till utvecklingen av standarderna, säger Johannes Arvidson Persson.

– Ett sätt att hantera den uppkomna obalansen är att gå via domstol för att på så sätt få rätt till en rättvis och rimlig avkastning. I andra fall kan det dock vara mer effektivt att undvika juridiska processer och istället arbeta med andra, som Unwired Planet, för att på så sätt få vår rättmätiga avkastning, i linje med våra FRAND-åtaganden.

Han berättar att företaget varit noga med att se till att de FRAND-åtaganden som företaget gjort för sina patent – att licensera ut patenten rättvist, rimligt och opartiskt – följt med till Unwired Planet.

– Transferering av patent kan potentiellt vara ett problem. Men om säljaren säkerställer att köparen efterlever FRAND-åtagandena försvinner detta problem.

– Om en FRAND-patentportfölj delas och en del avyttras – och den nya ägaren följer FRAND-åtagandena  – blir totalen fortfarande inom ramen för vad som är FRAND.
MER LÄSNING: